Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DEONTYCZNA LOGIKA

  (gr. deon powinność, potrzeba), Formalne teorie funktorów powinnościowych, takich jak np. obowiązkowe..., zabronione..., dozwolone...

  Wprawdzie już Arystoteles zajmował się sylogizmami zdań praktycznych typu powinnościowego oraz niejednokrotnie próbowano logicznie scharakteryzować normy lub ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPELCHTN HENRI SJ

  ur. 28 VI 1822 w Rozenaken (Belgia), zm. 26 V 1900 w Kalkucie, Misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1842 i po studiach teol. przyjął święcenia kapł.; 1859 założył misję w Bengálu Zach. (obecnie India), zostając jej pierwszym przełożonym; 1864-71 był rektorem kolegium teol. w Kalkucie, 1872-76 w Bombaju, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEODAT Św. bp.

  ur. ok. 393, zm. 26 VI 473 w Nola (k. Neapolu).

  Był prawdopodobnie archiprezbiterem w Nola, współpracownikiem bpa Paulina II, a od 442 jego następcą; niesłusznie oskarżony przed ces. Walentynianem III, został uwięziony, a nast. skazany na wygnanie; przywrócony na stanowisko kośc. ok. 440;

  kult D...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEODAT, Dié Św. bp.

  zm. 679 w Jointures (obecnie Saint-Dié, Lotaryngia).

  Jako bp Nevers uczestniczył 657 w synodzie w Sens; po rezygnacji z bpstwa prowadził życie eremickie w Wogezach, skąd przeniósł się do Alzacji; przy poparciu króla Childeryka II wybudował kilka kościołów i kaplic oraz klasztory w Ebersmünster (niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENIS MICHAEL SJ

  ur. 27 IX 1729 w Schärding (k. Pasawy), zm. 29 IX 1800 w Wiedniu, Wydawca źródeł, poeta.

  Poukończeniu jez. gimnazjum w Pasawie, wstąpił 1747 do zakonu w Wiedniu i po studiach filoz.-teol. przyjął 1757 święcenia kapł.; 1760-84 był prof, literatury i wykładowcą bibliografii w Theresianische...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENPASAR

  Diecezja w Indonezji (wyspy Bali i Lombok), sufr. Ende, eryg. 3 I 1961 w miejsce istniejącej od 10 VII 1950 prefektury apost.;

  zajmuje 10 538 km2 i liczy 3,62 min mieszk., w tym 9164 katolików, 18 parafii, 3 księży diec. i 10 zak., 15 zakonników, 29 sióstr.

   

  AAS 43 (1951) 99-100, 53 (1961) 244-248; F.L...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENISEWICZ STEFAN bp.

  ur. 1836 w par. Czereja (Białoruś), zm. 3 XII 1913 w Smoleńsku, Działacz kościelny.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Mińsku (1856-59) i w Akademii Duch. w Petersburgu (1859-63) przyjął 1863 święcenia kapł. i został katechetą w Orszy, a później w Mohylewie; od 1866 był prob, w Smoleńsku (gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENUNCJACJA

  (łac. denuntio donoszę, oskarżam), W prawie kanonicznym — akt władzy kośc. informujący wiernych o mającej nastąpić czynności, np. -» zapowiedzi przed zawarciem małżeństwa lub przyjęciem święceń kapł., zawiadomienie sądu kośc. skierowane do stron o procesowych czynnościach (cytacja); jest nią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENISÓW ANDRIEJ

  ur. 1674 w Powieńcu (n. jeziorem Onega), zm. 1730 w pustelni nad Wygiem, Działacz raskołu, pisarz, brat Siemiona.

  W latach młodzieńczych przyjął chrzest staroobrzędowców; 1692 przyłączył się do ich wspólnoty (-» bezpopowcy), kierowanej przez Danila Wikulina, z którym 1695 zorganizował w lasach Pomoria...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENVER

  Metropolia w Stanach Zjedn. (stan Kolorado) eryg. 15 XI 1941 z sufr. Cheyenne i Pueblo i ośrodek polonijny.

  Wikariat apost. Kolorado, istniejący od 1860, podniesiono 1887 do rangi diecezji D. jako sufr. Santa Fe. Wielość ugrupowań wyznaniowych w D. (ok. 50 wyznań i sekt) przyczyniła się do rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /2 002

  praca w formacie txt

Do góry