Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DEPOZYCJA

  (łac. depositio złożenie), Kara kościelna pozbawiająca duchownego jego urzędu i -> beneficjum.

  W pierwszych wiekach chrześcijaństwa duchownych, którzy popełnili cięższe przestępstwa, wyłączano ze stanu duch., pozbawiając ich urzędów i wynagrodzeń kośc, prerogatyw stanu duch. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOZYT WIARY

  (łac. depositum powierzone dobro, posiadłość, majątek), Nazwa przyjęta w teologii w XVI w. na określenie treści zbawczego -» objawienia Bożego (przez wcielenie) przechowywanego w Kościele, który jest jej autentycznym interpretatorem (nauczycielski urząd Kościoła).

  1. Nazwy „depozyt" (wiary) użyto w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /7 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPRESJA

  (łac. deprimo przygniatam), Zaburzenie psychiczne polegające na obniżeniu nastroju, spowolnieniu psycho-ruchowym oraz toku myślenia; dawną nazwą d. jest melancholia.

  Wskutek obniżenia nastroju, różniącego się od niechorob-liwego smutku głębokością, długotrwałością lub brakiem adekwatnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /5 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPTUŁA WŁADYSŁAW

  ur. 5 II 1911 w Radomiu, zm. 9 XII 1944 w Litomierzycach (Czechy), Działacz kat., publicysta.

  Podczas studiów prawa na KUL działał 193034 w Odrodzeniu, Sodalicji Mariańskiej i Akcji Kat., a po ukończeniu został 1934 w Warszawie prezesem Kat. Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, wicedyr. i członkiem zarządu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPERSONALIZACJA

  (łac. persona osoba), Stan lub proces patologiczny, któremu w początkowej fazie towarzyszy świadomość zmian zachodzących w percepcji własnej -» osobowości.

  Występuje w niektórych nerwicach (najczęściej w psy-chastenii, niekiedy w histerii i in.) i psychozach z objawami zespołu depresyjnego (w psychozie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPUTACI

  (łac. deputatus wyznaczony), Delegaci bpów i kapituł do pol. Trybunału Koronnego, a także do Trybunału Litew., dla pełnienia funkcji sędziowskich; brali udział w rozstrzyganiu spraw, w których jedną stroną była osoba duchowna lub instytucja kośc., a także w sprawach związanych z przestępstwami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOPULACJA

  (łac. depopulatio wyludnienie), Proces zmniejszania się stanu liczebnego ludności w wyniku niedostatku urodzeń, których liczba nie wystarcza do wyrównania strat spowodowanych przez zgony.

  D. w ubiegłych stuleciach była skutkiem głównie epidemii, wojen i klęsk żywiołowych; współcz. tendencje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /4 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEO GRATIAS

  Najkrótsza łac. formuła modlitwy dziękczynnej, będąca także aklamacją w liturgii Kościoła zach. (-> aklamacje liturgiczne), wyrażająca dziękczynienie; w Afryce Pn.-Zach. stosowana była w okresie wczesnochrześc. jako formuła pozdrowienia chrześcijańskiego.

  Posługiwał się nią Paweł Apostoł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTOLOGIA

  (gr. deon powinność, logos słowo), Nauka o obowiązkach w ogóle, określona po raz pierwszy przez E. Littrégo (1801-81), który nie sprecyzował jej pozyt. aplikacji. Termin ten z czasem zawężono i zastosowano do prawa zawodowego, określając nim powinności wynikające ze statutu lub przyjętego zwyczaju; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTOLOGLZM

  (gr. deon powinność, logos słowo), Kierunek w etyce, wg którego nakaz miarodajnego -» autorytetu konstytuuje mor. powinność działania człowieka i zobowiązuje go do jej realizowania (akt ludzki IV); jest zawsze reakcją na eudajmonizm, zabezpieczając bezwarunkowy charakter powinności mor. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /5 606

  praca w formacie txt

Do góry