Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Bajanizm

  Augustynizmem zajmował się jeden z głównych teologów soboru trydenckiego, generał augustianóweremitów Girolamo Seripando (zm. 1563). Kontynuowali go w radykalnym ujęciu profesorowie uniwersytetuz Louvain: Jan Hessels (zm. 1566) i Michel Baius (zm. 1589), a ich uczeń, franciszkanin Sablonsgłosił zbliżoną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapucyni

  Od końca XVI wieku byli oni obok jezuitów najbardziej zasłużonym zakonem w działalności duszpasterskiej.Ich początki jako trzeciej męskiej gałęzi zakonu franciszkańskiego sięgają poprzedniego okresu,kiedy to Klemens VII pozwolił (1525) franciszkaninowi ścisłej obserwancji Mateuszowi Bassi (Matteoda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikanie, purytanie i katolicy

  Następny władca angielski, Karol I (1625-1649), rokował nadzieję na poprawę sytuacji katolików,zwłaszcza że zawarł małżeństwo z katoliczką, księżniczką francuską, Henriettą-Marią, czyniąc obietnicena korzyść katolicyzmu w czasie starań w Rzymie o dyspensę. Nie dotrzymał jednak obietnic...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wincenty a Paulo i Jan Eudes

  Kapłan o niezwykłych losach życia, Vincent de Paul (łac, a Paulo, 1581-1660, święty), chłopskiego pochodzenia,uzdolniony i wykształcony w teologii i prawie (licencjat w Paryżu ok. 1623), po ucieczce zniewoli w Tunezji osiadł w Paryżu i znalazł się pod wpływem Pierre’a Berulle. Za jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglia i katolicka Irlandia

  Polityczna i ekonomiczna ekspansja Anglii spowodowała już wcześniej duży napływ Anglików do Irlandii.Parlament irlandzki, w którym wielu z nich zasiadało, uznał za Henryka VIII akt supremacji i rozwiązaniezakonów, a później także akt uniformizmu. Od 1560 roku wymagano od Irlandczyków udziału...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włoskie zgromadzenia kapłańskie

  Filipini, zwani też włoskimi oratorianami, lub oficjalnie kongregacją oratorium świętego Filipa Neri,byli w Rzymie pierwszym stowarzyszeniem kapłanów, które nie przyjęło formy zakonu, lecz bez ślubówczy jakiegoś uroczystego przyrzeczenia podlegało jurysdykcji miejscowego biskupa i zajmowało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna trzydziestoletnia

  Anglia zwalczała katolików irlandzkich i popierała hugenotów francuskich w walce z ich królem, częściowotakże włączyła się w wojnę 30-letnią.

  Wojnę tę zalicza się do walk religijnych, choć została wywołana nie tylko napięciami wyznaniowymi,lecz również politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /6 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pijarzy

  Pierwszą bezpłatną szkołę ludową otworzył w Rzymie (1597) kapłan aragoński Józef Calasanza (1556-1648, święty). Po przybyciu z Hiszpanii należał do rzymskiego Bractwa Chrześcijańskiego Życia i pokilkunastu latach zorganizował (1617) zgromadzenie kapłanów o długiej nazwie oficjalnej Ordo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokój westfalski

  Rokowania pokojowe prowadzono w miastach Westfalii: Osnabruck i Monaster. Pokój, nazwany westfalskim(podpisany w Monasterze 24.10.1648), w dziedzinie politycznej nie oznaczał trwałej pacyfikacjiEuropy, ale przyniósł uznanie niepodległości Niderlandów Północnych i Szwajcarii.

  Dla Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm Zygmunta III

  Z długim panowaniem Zygmunta III (1587-1632) wielu historyków łączy rozwój kontrreformacji wPolsce, uważając go za jej głównego sprawcę. Odrodzenie i umocnienie katolicyzmu w Polsce nie majednak znamion kontrreformacji Ferdynanda II. Było wynikiem wewnętrznego działania Kościoła, a tylkoczęściowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 620

  praca w formacie txt

Do góry