Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DESDAMES WILHELM CM

  ur. 1622 w Rouen (Francja), zm. 1 VI 1692 w Słupowie (k. Miechowa), Działacz zakonny.

  Do zgromadzenia wstąpił 1645 w Paryżu, gdzie po studiach teol. przyjął 1648 święcenia kapł., a 1651 z grupą misjonarzy został wysłany do Polski przez Wincentego a Paulo ; dzięki poparciu królowej Marii Ludwiki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESIDERI IPPOLITO SJ

  ur. 20 XII 1684 w Pistoi, zm. 14 IV 1733 w Rzymie, Misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1700 i po studiach teol. przyjął święcenia kapł.; z polecenia generała zak. udał się 1712 do Indii, aby prowadzić misję w Tybecie, zał. 1625 przez A. d'Andrade; 1714 razem z Manuelem Freyre wyruszył z Delhi do Lhasy, do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESIDERIUM NATURALE

  (łac. naturalne pragnienie lub dążenie), Pragnienie lub dążenie do widzenia Boga, wypływające z natury ludzkiej.

  W filozofii staroż. pojęcie d.n. u Platona oznacza miłość jako pożądanie idealnego dobra i piękna, u Arystotelesa cel i dobro pożądane i poznawalne, jakim jest Pierwsza Przyczyna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /7 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESKRYPCJA

  (łac. descrlptlo opis), Złożona nazwa indywidualnego przedmiotu, nie będąca imieniem własnym.

  Dla charakteryzowania indywidualnych rzeczy i niepopadania w paradoksy przy użyciu nazw pustych, opracowano różne metody formułowania i rozumienia d. (G. Frege, B. Russell, D. Hilbert, P. Bernays, W.V.O. Quine...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERNA

  Łac. Darnis, staroż. metropolia w rzym. prowincji Libia I, obecnie wikariat apost. w pn.-wsch. Libii.

  Bpstwo powstało przed Soborem Nic. (325); już ok. 367 występuje jako metropolia dla Libii I z 6 sufr. ; znanych 5 bpów z IV-VI w.; upadło w XII w. po inwazji Arabów; od XIX w. abpstwo tytularne; bpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESCARTES RENÉ

  Łac. Renatus Cartesius, De Quarris, pol. Kartezjusz, ur. 31 III 1596 w La Haye k. Tours (obecnie La Haye-D.), zm. 11II1650 w Sztokholmie, filozof i matematyk.

  I. ŻYCIE i DZIEŁA — Pochodził z kat. rodziny szlacheckiej; 1606-14 uczył się w jez. kolegium w La Flèche; 1616 uzyskał bakalaureat i licencjat prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /18 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERNBACH BALTHASAR von OSB

  ur. 1548, zm. 15 IH 1606 w Fuldzie, Działacz reformy katolickiej.

  W młodości przeszedł z protestantyzmu na katolicyzm; jako opat Fuldy od 1570 rozpoczął kat. reformę w księstwie opackim, sprowadzając 1571 jezuitów oraz przekazując im zorganizowaną przez siebie szkołę;

  sprzeciw kapituły katedralnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERCOS, Delcus, Derkos

  (Terkoz nad M. Czarnym w eur. części Turcji), Abpstwo tytuł, w prow, rzymskiej Europa oraz metropolia prawosł. ; bpstwo D. powstało prawdopodobnie wraz z założeniem miasta przez ces. Anastazego I (491-518);

  na pocz. X w. występuje jako abpstwo, a ok. 1380 jako metropolia, która do dziś należy do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESCOQS PEDRO SJ

  ur. 2 VI 1877 w Plomb (dep. Manche), zm. 8 XI 1946 w Mongré (dep. Rhône), Filozof.

  Do zakonu wstąpił 1896 w Jersey i po studiach filoz.-teol. przyjął 1908 święcenia kapł.; 1909-11 wykładał retorykę i filozofię w Marneffe, 1912-42 metafizykę i teodyceę w Jersey; był współzał. i współpracownikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEROGACJA PRAWA

  (łac. derogatio legi wyjęcie czegoś spod prawa), W prawie kośc z reguły częściowe uchylenie prawa; termin d.p. przejęto z prawa rzym., w którym oznaczał albo częściowe (Ulpian, Reg. iuris § 3; Dig. 50,16,102), albo całkowite uchylenie prawa (Dig. 9,2,1 pr.).

  D.p. używa się w KPK w obu znaczeniach, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt

Do góry