Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DHARMA

  (sanskr. prawo, sprawiedliwość, moralność, obyczaj, cnota, zasługa, obowiązek, religia), Nazwa odwiecznego prawa mor. w wielu systemach ind. ; w buddyzmie — przejaw rządzącego światem prawa przyczynowości, nauka Buddy lub (w liczbie mnogiej) empiryczne elementy rzeczywistości, w -> hinduizmie zgodne z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBOWA ŁĘKA

  Parafia w dekanacie wschowskim w diecezji gorzowskiej. Wieś należała w XV w. do rodu Dębolęckich, którzy 1470 ufundowali w D. kościół św. Jadwigi;

  1510 erygowano przy nim parafię; ok. poł. XVI w. kościół przejęli protestanci, a 1610 odzyskali go katolicy; got., murowany, jednonawowy, z węższym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHARMAKIRTI

  ur. w Trimalaja (Tirunmalla) w pd. Indiach, zm. w Orisa, Żył w VII w. po Chr., filozof, jeden z 6 wielkich doktorów -» mahajany.

  Pochodził z rodziny bramińskiej; w latach młodzieńczych przyswoiwszy sobie duchową i świecką wiedzę braminów, przeszedł na buddyzm, wywołując rozgoryczenie rodziny, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBOWIEC

  Parafia w dekanacie żmigrodzkim w diecezji przemyskiej. Jako wieś istniał prawdopodobnie już w XIII w.; 1349-1945 był miastem.Kościół par. św. Bartłomieja Apostoła wzniesiony 1642, z obrazem patrona z XVII w. w ołtarzu głównym, konsekrowany 1852; przy kościele w XIV-XV w. była szkoła, a w XVII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHARM APALA, Dliarmapalaczarja

  ur. w Kańczi (pd. Indie), Żył w VI w. po Chr., filozof.

  Będąc synem ministra, otrzymał staranne wykształcenie; nawiązywał do poglądów -> Dignagi, a jako jeden z najwybitniejszych -> jogaczarów w Nalandzie prowadził dysputy o naturze poznania ze -> Sthiramatim, jogaczarą z Walabhi ; twierdził, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBSKA TEKLA OSB

  ur. ok. 1824 na Lubelszczyźnie, zm. 11 IX 1886 we Lwowie, Działaczka społeczno-oświatowa.

  Około 1840 w Warszawie zetknęła się z gronem działaczek zw. entuzjastkami, dążących do nowego społeczno-prawnego i obyczajowo-towarzyskiego określenia sytuacji kobiet pol.; przyjaźniła się z przewodniczącą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBSKI JAN ADRIAN OSB

  ur. ok. 1750 na Mazowszu, zm. po 1800, Pedagog, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił na Świętym Krzyżu; 1774-88 był prof, retoryki w podwydz. szkole w Pułtusku, prowadzonej od 1781 przez benedyktynów z Płocka; w tym też czasie uzyskał doktorat z filozofii ; jako wzorowy pedagog poprzez właściwy dobór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBNO (2)

  Wieś w parafii Maniowy w dekanacie nidzickim w archidiecezji krakowskiej.

  Kościół św. Michała Archanioła istniał już 1335; nowy, drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą słupową, wzniesiony w XV w., ogrodzony jest niskim parkanem z dylów układanych na zrąb, nakrytych gontowym daszkiem siodłowym z 2...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBNO (1)

  Parafia w dekanacie wojnickim w diecezji tarnowskiej. Wieś wzmiankowana 1315.

  Parafia powstała prawdopodobnie w XIII w.; got. kościół św. Małgorzaty, zbudowany 1470-1504 z fundacji wojewody sand, i kasztelana krak. Jakuba z D., jest jednonawowy, z węższym prostokątnym prezbiterium; polichromia wnętrza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEZYDERY Św. bp. (3)

  ur. ok. 590 w Obroge (k. Narbony), zm. 15 XI 655 w Albigeois (k. Tuluzy), Działacz kościelny.

  Przebywał na dworze Chlotara II; był od 613 skarbnikiem król., a 630 został bpem Cahors (po swym bracie Rustyku), gdzie ufundował kościoły i klasztory oraz zbudował mury miejskie i wodociągi; pochowany został w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt

Do góry