Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DIETRICH VEIT

  ur. 8 XII 1506 w Norymberdze, zm. 25 III 1549 tamże, Teolog luterański.

  Studia, początkowo med., a potem teol., odbywał 1522-34 w Wittenberdze; tu zetknął się z M. Lutrem i jako sekretarz towarzyszył mu 1529 do Marburga na dysputę (->- dysputy teologiczne) i 1530 do Koburga; przyjaźnił się również z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIETRICHSTEIN FRANTIŠEK kard.

  ur. 22 VIII 1570 w Madrycie, zm. 19 IX 1636 w Brnie, Reformator kościelny.

  Po studiach human, w Wiedniu i Pradze oraz teol. w Collegium Germanicum został 1591 kanonikiem Ołomuńcu (tu uczył się języka czes.), 1593 we Wrocławiu i Pasawie, 1594 prepozytem w Litomierzycach, a 1597 przyjął święcenia kapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIES IRAE

  Utwór obrazujący przebieg wydarzeń apokalipt. w dniu -» sądu ostatecznego, uważany za perłę średniow. poezji rei. o charakterze liryczno-dramatycznym, używany w liturgii rzym. początkowo jako sekwencja, a nast. jako hymn.

  Autorem D.i., wg najstarszego przekazu Bartłomieja Rinoni-cho ( Conformltatum liber...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /5 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIEPENBROCK MELCHIOR von kard.

  ur. 9 I 1798 w Bocholt (Westfalia), zm. 20 I 1853 w Jánské Lázně k. Javorníka (Śląsk Opawski).

  Studiował początkowo prawo, a od 1819 teologię w Moguncji i Münster; 1823 przyjął święcenia kapł. i został sekretarzem bpa Ratyzbony, 1830 kanonikiem, 1835 dziekanem kapituły, a 1842 wikariuszem gen.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIERTINS IGNACE SJ

  ur. 27 IV 1626 w Brukseli, zm. 4 XI 1700 w Rzymie, Pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpi! 1642; po przyjęciu 1651 święceń kapl. był superiorem domów zak., prowincjałem flandro-belg. (1674-79, 1694-96), wizytatorem prowincji pol. i litew. (1689-94), a od 1696 asystentem Niemiec przy generale zak. w Rzymie; ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIERŻAWIN GAWRIŁA ROMANOWICZ

  ur. 14 VII 1743 w okolicy Kazania, zm. 20 VII 1816 w Zwance (w okolicy Nowogrodu), Poeta. Pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej; 1759-62 uczył się w gimnazjum kazańskim; był początkowo podporucznikiem w armii ros., nast. gubernatorem, od 1791 sekretarzem ces. Katarzyny II, 1802-03 ministrem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIES ADEST CELEBRIS

  Rymowane oficjum godzin kan. ku czci św. Stanisława Bpa.

  Z uwagi na zależność treściową oficjum od Vita maior Wincentego z Kielc OP uważa się go także za autora D.a.c. (J. Długosz, T. Wojciechowski, K. Dobrowolski, B. Gładysz, H. Feicht, H. Kowalewicz); powstało ono 1255 u dominikanów w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIES AETASQUE CETERIS

  Hymn w oficjum czytań na niedziele (1 i 3 serii) okresu zwykłego (od 1971), pochodzący sprzed XII w. autorstwa bliżej nie znanego Arona; uwielbia Chrystusa — pełnię, wzorzec i cel życia chrzęść — uświęcającego niedzielę przez swe zmartwychwstanie i dodającego jej szczególnego blasku; prośby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIESBACH NIKOLAUS JOSEPH von SJ

  ur. 15 II 1732 w Bernie, zm. 22 XII 1798 w Wiedniu, Kaznodzieja i rel. działacz.

  Pochodził z rodziny kalwińskiej; służąc w szwajc. pułku króla Sardynii w Piemoncie jako niewierzący, pod wpływem jezuitów z Turynu nawrócił się 1754 na katolicyzm; po śmierci żony wstąpił 1759 do zakonu i po studiach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /2 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIECKMANN HERMANN SJ

  ur. 2 VII 1880 w Osnabrück (RFN), zm. 15 X 1928 w Valkenburg-Hontheim (Limburgia, Holandia), Teolog.

  Do zakonu wstąpił 1897 w Blijenbeck (Limburgia); do 1902 studiował filozofię w Valkenburg-Hontheim, po czym wyjechał do Brazylii, gdzie był nauczycielem i wychowawcą młodzieży; od 1909 studiował teologię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt

Do góry