Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Franciszek Salezy, asceza dla wszystkich

  Pod wpływem hiszpańskiej mistyki, szczególnie jednak dzieł Teresy z Avila, a także francuskiej duchowości Wincentego a Paulo i Pierre’a Berulle, żył, działał i pisał biskup Genewy, Franciszek Salezy (1567-1662, święty, doktor Kościoła). Jako biskup czerpał wzór z Karola Boromeusza, lecz pracował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ I ŻYCIE

  Charakterystyczną cechę tego okresu stanowią święci i błogosławieni, których życie starano się takżepóźniej poznać, a czyny naśladować. Niejeden z tego grona ludzi był mistykiem, niektórzy przyczynili siędo powstania nowych szkół duchowości chrześcijańskiej. Ascetyka kształtowała życie nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka świętych

  Znaczna liczba kanonizowanych świętych odróżnia okres Odmowy trydenckiej od poprzedniego i następnego.Jeszcze większa jest liczba błogosławionych, którzy doznają czci w krajach swego pochodzenia lubdziałalności.

  Większość z nich to zakonnicy lub założyciele zakonów. Papieżem był tylko jeden: Pius...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idee gallikanizmu

  Parlament paryski, pod wpływem broszury Richtera, hołdował dawnym ideom tzw. szkoły paryskiej, awięc jurystów i teologów, którzy byli zwolennikami niczym nie ograniczonych uprawnień kościelnychbiskupów i monarchów francuskich. Zwano je umownie, z powołaniem się na historię, wolnościami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia przyrody — Giordano Bruno

  Renesans wprowadził do nauki wszechstronność zainteresowań, w tym także światem i przyrodą. W rozwijającychsię naukach przyrodniczych wielu uczonym nie wystarczały już tezy Arystotelesa, lecz jegoautorytet we wszystkich dziedzinach wiedzy był zachowywany przez większość teologów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopernik i Galileo Galilei

  Jeden z największych geniuszów ludzkości, Mikołaj Kopernik (1473-1543), kapłan i kanonik warmiński,astronom, matematyk i ekonomista, wykazał w swoim dedykowanym papieżowi Pawłowi III dzieleO obrocie ciał niebieskich (De reuolutionibus orbium coelestium, Norymberga 1543), na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /5 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytycyzm kartezjański

  Burzliwe życie okresu reformacji i reformy trydenckiej niosło ze sobą krytyczne ustosunkowanie się dotwierdzeń przeciwników. Nawet wobec dowodów z Pisma Świętego starano się bronić swego stanowiskaargumentami rozumowymi. Racjonalizm przeważył nad teologicznym dowodzeniem u antytrynitarzy(arian), którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongregacja maurynów i cystersi

  Benedyktyni, posiadający wiele bogatych opactw, obsadzanych często przez monarchów opatami komendatoryjnymi,mieli tworzyć prowincje lub kongregacje, według polecenia soboru trydenckiego. Wniejednym kraju, jak Francja, Niderlandy i Niemcy, kongregacje powstawały powoli i niekiedy do obronydawnych praw, bo z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o łaskę (molinizm)

  Domingo Banez (zm. 1604), dominikanin, profesor w Salamance, starał się oczyścić tomistyczną teologięz nominalizmu. W oparciu o św. Tomasza akcentował szczególnie silnie, że Bóg ma absolutne panowanienad wszystkimi bytami i że wolna wola człowieka podlega temu absolutnemu władztwu w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawne i nowe zakony żeńskie

  Kryzys życia zakonnego na przełomie XV i XVI wieku nie ominął klasztorów żeńskich. Ich reformępodjęto po soborze trydenckim.

  Benedyktynki wprowadzały ją pod kierunkiem benedyktynów, ale także jezuitów i kapucynów, szczególniewe Francji, w której początek reformie dało opactwo na Montmartre w Paryżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 878

  praca w formacie txt

Do góry