Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DIOTELETYZM

  (gr. dyo dwa, telos wykonanie, wynik, władza rozstrzygająca), Koncepcja teol. przyjmująca, że w Jezusie Chrystusie istnieją 2 wole (boska i ludzka) oraz odpowiadające im 2 działania (boskie i ludzkie), określona przez nauczycielski urząd Kościoła jako dogmat wiary; przeciwstawiana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY, RUSTYK, ELEUTERIUSZ

  Św. zamęczeni w poł. III w. w Paryżu. D. był prawdopodobnie mis. bpem i jednym z pierwszych organizatorów życia kośc. w Paryżu, Chartres, Meaux i Senłis, R. był diakonem, a E. kapłanem; w V w. dzień śmierci R. i E. łączono z dniem śmierci D. Historyczność R. i E. podważyli C. de Clercq oraz P...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY z WERL OFMCap

  ur. ok. 1640 w Werl (Westfalia), zm. 4 ni 1709 w Hildesheim, Irenista.

  Do zakonu wstąpił 1658 w Kolonii i po studiach filoz.-teol. w seminarium zak. w Paderborn przyjął 1669 święcenia kapł.; pracował jako duszpasterz i kaznodzieja w Münster, Borken i Hildesheim;

  będąc 1674-80 teologiem księcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY WIELKI, Dionizy Aleksandryjski Św. bp.

  zm. ok. 265 w Aleksandrii, Od ok. 232 kierownik szkoły katechet. ( aleksandryjska szkoła egzegetyczna); święto 17 XI.

  Uczeń Orygenesa, pochodzący z zamożnej rodziny pogańskiej ; pod wpływem dążeń do umiłowania prawdy przyjął chrześcijaństwo ; reprezentował w filozofii -» neoplatonizm, a w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /3 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONYSIANA

  (niezident. miejscowość we wsch. Tunezji), Bpstwo starożytne w rzym. prowincji Byzacena, powstałe w III w.; bp Pomponiusz (249-256), znany z listu do prymasa Afryki, uczestniczył w synodach 255-256 w Kartaginie, podkreślając nieważność chrztu udzielanego przez heretyków; ponadto znani 2 bpi D. z IV i V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY MAŁY, Dionysius Exiguus

  ur. ok. 470 w Scytii (Dobrudza), zm. ok. 550 w Rzymie, Kanonista, chronograf.

  Przed 496 przybył do Rzymu, gdzie przez wiele lat wykładał dialektykę i współpracował z -» Kasjodorem, który cenił jego ortodoksję, ascet. tryb życia, wszechstronną erudycję, zwł. znajomość języka gr. i łac. (Instit. I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONYSIAS

  (es-Suwejda w Syrii), Bpstwo staroż. w metropolii Bostra w rzym. prowincji Arabia; znanych 5 bpów z IV-V w.; od 1413 bpstwo tytuł.; tytuł D. nosili m.in. S. Szembek, bp pomocniczy krak. (1690-1700), i M.J. Kochnowski, bp pomocniczy chełmski (1775-88); w XX w. erygowano tu bpstwo prawosł., należące do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY z MEDIOLANU Św.

  Bp od 351, zm. przed 362 w Armenii, obrońca ortodoksji chrześcijańskiej.

  Na synodzie w Mediolanie 355 przeciwstawił się proariańskiej polityce Konstancjusza II, nie podpisując dekretu potępiającego Atanazego Wielkiego, za co został skazany na wygnanie. Ambroży w liście do Kościoła w Vercelli nazwał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOSKUR I

  zm. 4 IX 454 na wygnaniu w Gangrze (Pa-flagonia), Patriarcha Aleksandrii (444-451).

  Jako archidiakon towarzyszył 431 swemu poprzednikowi Cyrylowi Aleks, na Sobór -> Efeski; przejmując od niego dezaprobatę wobec nestoriaóskiej nauki o istnieniu w Chrystusie 2 natur i 2 osób (-» nestorianizm), popadł w drugą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY i REDEMPT, Dionizy od Narodzenia Pańskiego

  Właśc. Pierre Berthelot, i Redempt od Krzyża, właśc. Tomas Rodriguez OCD, bł., umęczeni 29 XI 1638 w Atjeh (Sumatra).

  D., ur. 12 XII 1600 w Honfleur (dep. Calvados), kosmograf, pilot statków morskich, opłynął Hiszpanię, Anglię oraz Amerykę i dotarł do Indii; w Goa wstąpił do nowicjatu karmelitów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt

Do góry