Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Teatr i muzyka

  Płonące stosy czarownic nie były jedynymi widowiskami, które pociągały ludzi wykształconych i prostych.Mieli oni upodobanie także w sztukach pełnych grozy i dramaturgii, chętnie więc korzystano zcoraz liczniejszych teatrów. W Monachium po konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Michała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierre Berulle, duchowość francuska

  Na rozwój życia wewnętrznego we Francji wywarł duży wpływ Franciszek Salezy, który zmarł w Lyoniei został pochowany w Annecy. Nie on jednak, lecz Pierre Berulle (1575-1629, kardynał) uchodzi zatwórcę francuskiej szkoły duchowości, która przyjmuje tajemnicę Wcielenia Chrystusa za punkt centralnyi istotne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manieryzm i początek baroku

  Zachowania religijnych obrazów w kościołach bronił sobór trydencki, zwłaszcza przeciw kalwińskiemuniszczeniu ich we Francji. Nie dał wszakże żadnych reguł artystycznych, jedynie kardynał Gabriele Paleotti(zm. 1597) w piśmie O religijnych i świeckich obrazach domagał się rygorystycznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie sakramentalne

  Mszał i brewiarz, zreformowane według wymagań Tridentinum, wprowadzano powoli do codziennegoużytku. Mszę świętą odprawiano tylko po łacinie i nie było zwyczaju udzielania ludowi komentarza doniej w języku narodowym. Jedynie starano się gdzieniegdzie o wyjaśnianie ceremonii innych sakramentów.W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSTAWNOŚĆ BAROKOWA (1648 - 1758)

  Wystawność była nie tylko znamieniem baroku jako sztuki, zapoczątkowanej w pierwszej połowie XVII wieku w Rzymie, a rozkwitającej po pokoju westfalskim w krajach zaalpejskich. Wystawność stanowiłateż znamię mentalności ludzi i ich religijności. Występowała u ludzi uznanych za oświeconych, i u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabożeństwa i pobożność

  Paraliturgiczne nabożeństwa, procesje i pielgrzymki zachowały się, a nawet rozwijały, choć reformacjazwalczała je i wyśmiewała. Ich upowszechnieniem zajęły się bractwa, które przeżywały także okres swego rozkwitu.

  Kult eucharystyczny jest najbardziej charakterystyczny dla okresu potrydenckiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIESTWO. ABSOLUTYZM I EPISKOPALIZM

  Wzmocnione dekretami trydenckimi papiestwo miało teraz ograniczone możliwości działania. W krajachprotestanckich spotykało się z wrogością, w krajach katolickich nie potrafiło przezwyciężyć absolutyzmuwładców. Ulegający temu absolutyzmowi duchowni elektorzy niemieccy doprowadzili do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cześć świętych i bractwa

  Obok Eucharystii i Matki Bożej, także świętych obejmowano kultem liturgicznym oraz czcią ludową.Zjawisko to występowało szczególnie w Italii i Hiszpanii, do czego przyczyniały się zakony i bractwa.Cześć św. Antoniego Padewskiego rozpowszechniali bardziej niż dawniej franciszkanie. Nabożeństwo dośw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistyka i duchowość

  Po średniowiecznym rozwoju mistyki w Niemczech, kolejny jej rozkwit nastąpił teraz w Hiszpanii, objąłteż Włochy i Francję. W pismach o życiu wewnętrznym nie ograniczano się do wprowadzania ogólnie wmodlitwę i życie cnotliwe, ale ukazywano drogę mistycznego zjednoczenia z Bogiem przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy; Teresa z Avila, Jan od Krzyża

  Wielcy mistycy hiszpańscy byli jednocześnie reformatorami życia zakonnego, zwłaszcza w klasztorachkarmelitańskich, i stali się poczytnymi autorami przez następne stulecia.

  Teresa de Ahumada y Cepeda (1515-1582, święta, doktor Kościoła), zwana Teresą z Avila, wstąpiła poniełatwych latach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 282

  praca w formacie txt

Do góry