Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DOGMATIKOS

  (gr. dogma opinia, sąd), Hymn o charakterze chrystologicznym sławiący Matkę Bożą w tajemnicy wcielenia i zjednoczenia 2 natur w osobie Syna Bożego; podkreśla jedność dogmatu o macierzyństwie Bożym i hipostatycz-nej unii. D. występują w oficjum godzin kan. (-> horologion) i stanowią najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGELIS POVILAS

  ur. 22 1 1877 w Kniebioniai (Żmudź), zm. 3 XI 1949 w Kownie, Działacz rel.-społ., publicysta.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Kownie przyjął 1899 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie; internowany za odmowę nauczania religii w szkole w języku ros., przebywał 1902-04 w klasztorze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATÓW EWOLUCJA

  Stopniowy rozwój pojmowania objawionych przez Boga nadprzyrodzonych prawd wiary (-» dogmat), zawartych w Piśmie św. oraz głoszonych przez -» nauczycielski urząd Kościoła, a także proces ich wyjaśniania, uściślania i formułowania; należy do zakresu badań dogmatyki i wchodzi w skład -» dogmatów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGIEL DOMINIK SchP

  Imię zak. Maciej, ur. 6 VIII 1715 w Gembulach (k. Lidy), zm. 24 II 1760 w Warszawie, historyk prawa.

  Do zakonu wstąpił w Lubieszowie i 1732 złożył profesję; był wychowawcą syna litew. marszałka nadwornego Ignacego Scy-piona del Campo, z którym 1744-47 przebywał w Lipsku i Paryżu, gdzie pogłębiał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATÓW EWOLUCJA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Dogmat, jako sąd Kościoła o rzeczywistości objawionej, wyraża prawdę obiektywną i absolutną pochodzącą od Boga, która pozostając co do swej istoty niezmienna, zyskuje pełniejszy i bogatszy wyraz dzięki sukcesywnemu przechodzeniu od wyrażeń konkretnych i popularnych, typowych dla Biblii, ku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /18 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT

  (gr. opinia, nauka, sąd, uchwała, dekret), Doktryna zawarta w objawieniu Bożym, przekazywana przez -» nauczycielski urząd Kościoła w powszechnym nauczaniu zwyczajnym lub uroczystym ( dogmatyczna definicja), na -> soborze powszechnym (soborowa definicja), a także ogłaszana uroczyście (-> ex cathedra) przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATÓW EWOLUCJA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Dostrzeżono problem e.d. głównie w związku z ogłoszeniem przez Kościół kat. prawd o -» niepokalanym poczęciu NMP, prymacie papieża i -> nieomylności papieża oraz o wniebowzięciu NMP.

  Ogół teologów prawosł. przeciwstawia się kat. koncepcji e.d., zarzucając jej nawrót do witalnych prób poznania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /9 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  W pierwszych wiekach chrześcijaństwa terminem d. określano nakazy prawne, opinie szkół filoz. i zasady ludzkiego działania, a także naukę -> Jezusa Chrystusa i -Dwunastu, rozumiejąc ją łącznie z normami życia mor. ; d. oznaczał po prostu „doktrynę", a dopiero od IV w. coraz wyraźniej — prawdę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /14 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATÓW HISTORIA

  Dział teologii dogmatycznej (-> dogmatyka), którego przedmiotem jest historyczny proces rozumienia treści objawienia Bożego wraz z jego słownym wyrazem w zwyczajnym i uroczystym nauczaniu Kościoła (-» dogmatów ewolucja).

  H.d. nawiązuje do późniejszych czasowo ksiąg Pisma Św., które zawierają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /9 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Pojęcie d. jest ściśle związane z -» pneumatologią, nauką o -> Tradycji, teologią soborów i nieomylnością całego Kościoła; jego specyfika polega przede wszystkim na zachowaniu wczesnochrześc. koncepcji o nierozerwalnym związku d. z liturg. życiem Kościoła.

  Zgodnie z tradycją Kościoła prawosł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /13 327

  praca w formacie txt

Do góry