Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DOKSOGRAFOWIE

  (gr. doksa opinia, grafe przedstawienie), Nazwa historyków filozofii gr., którzy w swych opracowaniach ograniczali się do przedstawienia poglądów różnych filozofów na poszczególne problemy dociekań filoz. (-> historiografia filozoficzna).

  Inicjatorem tego typu przedstawień był Arystoteles, który niemal...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYKA - PRZEDMIOT

  W XVII w. za przedmiot d. uważano prawdy wiary rei. obowiązujące w Kościele kat. i dlatego, np. A. Noël (Natalis) w Theologia dogmatica et moralis (I-X, P 1694) przedstawił jedynie dogmaty określone przez Sobór Tryd. i zamieszczone w potryd. Katechizmie rzymskim. Niektórzy z teologów (m.in. E. Dublanchy)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKSOLOGIA

  (gr. doksa cześć, chwała, logos słowo), Formuła modlitewna, wychwalająca Boga w jego świętości i wszechmocy oraz wyrażająca mu -»• dziękczynienie za dobro, jakie okazuje człowiekowi.

  1. W Piśmie św. — w ST d. są przeważnie zachętami do wychwalania Boga, błogosławienia go za wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /6 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYKA - ŹRÓDŁA i CELE

  Pierwszorzędnym, obiektywnym i zasadniczym źródłem d. jest objawienie Boże, przez które Bóg ukazuje siebie i swe zbawcze plany (-*• ekonomia zbawienia) oraz „urzeczywistnia w czynach i słowach wewnętrznie z sobą powiązanych" ( -*• historia zbawienia) ;

  dzięki -» Jezusowi Chrystusowi, który jest pełnią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /4 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKSOPATER, Doxopatres NIL

  Imię chrzestne Mikołaj, ur. w końcu XI w. na Sycylii, zm. prawdopodobnie w 2. poł. XII w., pisarz bizant., mnich, archimandryta.

  Był diakonem przy Hagia Sophia, notariuszem i zastępcą generalnego wik. patriarchatu w Konstantynopolu oraz monofy-laksem imperium; 1141 powrócił na Sycylię, gdzie na życzenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYCZNY FAKT

  Istnienie określonego wydarzenia lub poglądu nie zawartego w treści objawienia Bożego, ale nieomylnie stwierdzonego i ogłoszonego przez nauczycielski urząd Kościoła w celu zachowania integralności depozytu wiary (aspekt doktrynalny) oraz ->- jedności w procesie samo-urzeczywistniania się Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DODWELL HENRY Młodszy

  ur. 1700 w Shottesbrooke (hrabstwo Berk), zm. 1784, deista, Syn Henry Starszego.

  Kształcił się w Magdalen Hall w Oksfordzie, a od 1726 studiował prawo na tamt. uniwersytecie; sławę zjednał mu wyd. bezimiennie pamflet Christianity not Founded on Argument (Ox 1742), w którym utrzymywał, że akceptacja przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYCZNA DEFINICJA

  Formuła dogmatyczna, zdanie wyrażające treść wiary, podane przez -» nauczycielski urząd Kościoła w sposób normatywny, ogłoszone na -> soborze lub przez -> papieża (-» ex cathedra) w łączności z kolegium bpów (-» episkopat).

  1. Historia — D.d. powstawały najczęściej w związku z konfrontacją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /4 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  Mimo braku jakiejkolwiek instancji w Kościołach protest., która by orzekała, w jakie rei. prawdy należy wierzyć, d. i rei. treść nauczania kośc. zawsze zajmowały poczesne miejsce.

  Twórcy reformacji sprzeciwiali się samowolnemu, ich zdaniem, narzucaniu d. przez papieży — M. Luter upatrywał w tym dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /7 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOERING JAN ks.

  ur. 2 V 1850 w Chełmnie, zm. 19 IX 1919 w Trzebnicy, Działacz społ., literat.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie przyjął 1874 święcenia kapł. i z powodu Kulturkampfu podjął pracę duszpast. w Paryżu; utrzymywał tu kontakty z emigracją pol. i głosił patriotyczne kazania w Montmorency...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt

Do góry