Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DOM, don

  (łac. dominus pan), Używany w krajach rom. od XI w. honor, tytuł -> duchownych — dom we Francji, Belgii, Portugalii, Anglii (od XVII w.), don w Hiszpanii i Włoszech;

  pierwotnie stosowany na określenie członków (zwł. opatów) zakonów mniszych (benedyktynów i kartuzów), obecnie w formie dom określa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM BOŻY

  Miejsce religijnego kultu o architektonicznie zamkniętej przestrzeni, zw. świątynią ; występuje pod odmienną nazwą, utrwaloną tradycyjnie dla niektórych religii lub ważniejszych wyznań, np. -> pagoda w buddyzmie, synagoga w judaizmie, kienesa u karaimów, meczet w islamie, cerkiew i sobór (-> cerkiew) w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM KATOLICKI, dom parafialny

  Miejsce przeznaczone do pozaliturgicznych funkcji duszpasterskich oraz na zebrania organizacji kościelnych; często też jest siedzibą biura parafialnego.

  D.k. budowano już w końcu XIX w. ; koncentrowano w nich kulturalno-religijne życie parafii (zebrania, wykłady, dyskusje, sztuki teatralne, filmy rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM PRACY, dom roboczy, dom zarobkowy i opieki, dom przytułku i pracy

  Instytucja o charakterze dobroczynnym, organizowana dla zapewnienia pracy osobom nie mającym jej czasowo, o zmniejszonych możliwościach pracy (kalekom) lub nie mogącym pracować w pełni ze względu na wiek. D.p., zakładane zwł. w XVIII i XIX w. w wielu krajach Europy Zach. (Anglia, Niemcy, Holandia) oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /4 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM ZAKONNY

  Nazwa wspólnoty złożonej z kanonicznie określonej liczby osób, złączonych więzami duchowymi (-*• rady ewangeliczne), prawnymi (->• profesja zakonna, -*• przyrzeczenia) i apost., pod władzą przełożonego; stanowi najmniejszą adm. jednostkę zakonu lub kongregacji zak.; nazwą tą określa się także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /6 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOLSK

  Parafia w dekanacie śremskim w archidiecezji poznańskiej. Pierwsza wzmianka o D. (wsi abpów gnieźn., a od poł. XIII w. do 1798 bpów pozn.) pochodzi z 1136; prawa miejskie otrzymał 1359 i wtedy zapewne przeniesiono parafię ze wsi Banie do D.

  Kościół par. św. Michała Archanioła wzniesiono w D. przed 1363;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOL

  Dawne bpstwo w pn.-zach. Francji (Bretania), zał. w VI w., początkowo opactwo, którego założyciel św. Samson (zm. ok. 565) został pierwszym bpem;

  850-1199 D. było abpstwem dla Bretanii z sufraganiami Aleth (Aletum), Saint-Brieuc, Tré-guier, Léon, Quimper i Vannes; później zostało podporządkowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOLLFUSS ENGELBERT

  ur. 4 X 1892 W Texing (Dolna Austria), zm. 25 VII 1934 w Wiedniu, Działacz chrześc.-społ., polityk.

  Studiował teologię (nie ukończył) i prawo w Wiedniu (uwieńczone doktoratem) oraz ekonomię w Berlinie; w czasie I wojny świat, walczył w armii austr. ; później był aktywnym działaczem Związku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOLA

  Duch opiekuńczy kierujący życiem człowieka, występujący w wierzeniach wielu ludów jako postać indywidualna lub ogólnoludzka; nieuosobioną d. nazywa się złym losem.

  U plemion słow. między Odrą a Bugiem, Słowian wsch. i Serbochorwatów D. opiekuje się pojedynczymi osobami i domami, uprawą ziemi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÖLLINGER JOHANN JOSEPH IGNAZ von

  ur. 28 II 1799 w Bamberdze, zm. 10 I 1890 w Monachium, Działacz kośc., teolog, historyk.

  Po studiach teol. w Bamberdze przyjął 1822 święcenia kapł. w Würzburgu; 1826 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Die Eucharistie in den 3 ersten Jahrhunderten (Rb 1826) i został prof, historii Kościoła oraz prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /7 620

  praca w formacie txt

Do góry