Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Kościelna działalność papieży

  Jedni z papieży przed wyborem zajmowali się działalnością polityczną, zwłaszcza gdy byli nuncjuszami(Aleksander VII, Klemens IX, Klemens X, Innocenty XII, Innocenty XIII) i sekretarzami stanu (AleksanderVII i Klemens IX), inni zaś działalnością bardziej duszpasterską i wewnętrznokościelną, jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska i Stolica Apostolska

  W XVII wieku szeroką płaszczyzną współdziałania była obrona przed tureckim zagrożeniem, chociaż Jan III Sobieski miał pretensje za zbyt małą pomoc materialną i dostarczanie jej z opieszałością, oskarżająco to nuncjusza Francesco Buonvisiego.

  Elekcje królów nie wywoływały na ogół napięć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hegemonia Ludwika XIV

  Za pontyfikatu Klemensa XI skończyły się we Francji długie rządy (1643-1715) króla-słonce (Le Roi-Soleil), Ludwika XIV, który zapewnił jej hegemonię w Europie, a według swej zasady: jeden król, jednawiara, jedno prawo, narzucał swą wolę Kościołowi i papiestwu.

  Wyraźnie dostrzegalne konflikty króla z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ W KRAJACH MISYJNYCH

  Kongregacja Rozkrzewiania Wiary kontynuowała swoją działalność, lecz nadal nie zdołała przełamaćhiszpańskiego regalizmu w Ameryce Łacińskiej, ani ochronić redukcji paragwajskich przed decyzjamiportugalskiego ministra Pombała. Starała się jednak o własnych misjonarzy, niezależnych od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artykuły gallikańskie

  Wolności gallikańskie stanowiły od dawna temat dyskusji i rozpraw francuskich jurystów, a nawet teologów.Niektórzy z autorów starali się bronić władzy papieskiej przed gallikanizmem, który ją ograniczałdo prymatu honorowego. Gabriel Druet de Villeneuve pisał, że wolności gallikańskie pochodzą z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrukcja Kongregacji

  Od początku swej działalności zmierzała Kongregacja Rozkrzewiania Wiary do nadania pracy misyjnejcharakteru czysto religijnego. W instrukcji (1659) dla nowych wikariuszy apostolskich w krajach misyjnychdomagała się wysyłania na misje nie tylko duchownych o dobrych warunkach fizycznych, aleprzede wszystkim z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy i Kościół

  Absolutyzm Ludwika XIV nie był jedynym. Inni władcy przyjęli go także za oświeceniową formę rządzenia,przez co papieże i Kościół w ich państwach znaleźli się w sytuacjach konfliktowych.

  Teologowie w pewnej liczbie podzielali pogląd Bellarmina o pośredniej władzy papieża w sprawachdoczesnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konklawe, ekskluzywy, papieże

  W latach 1644-1758 zasiadało na stolicy apostolskiej 12 papieży:

  Innocenty X 1644-1655

  Innocenty XII 1691-1700

  Aleksander VII 1655-1667

  Klemens XI 1700-1721

  Klemens IX 1667-1670

  Innocenty XIII 1721-1724

  Klemens X 1670-1676

  Benedykt XIII 1724-1730

  Innocenty XI 1676-1689

  Klemens XII 1730-1740

  Aleksander...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobożność polska

  Nie odbiegała ona od kierunków rozwoju pobożności w całym Kościele. Zaznaczała się tak samo nasileniemświętości życia i pogłębieniem u wielu ludzi życia wewnętrznego.

  W opinii świętości żyła znaczna liczba osób duchownych, zakonnych i świeckich. Co do świeckich brakujeopracowań ich życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarownice z Loudun i procesy

  W Polsce i w całym Kościele trwała, a nawet spotęgowała się psychoza czarów. Wobec zniszczeń wojennychw Europie (wojny hugenockie, wojna 30-letnia) i innych kataklizmów wzrosło przekonanie, żezłe duchy spotęgowały działanie na szkodę ludzi, posługując się do tego współdziałaniem złych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 867

  praca w formacie txt

Do góry