Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DORYLEUM, Dorylaeum

  Gr. Dorylaion (obecnie Eskisehir w zach. Turcji), dawne bpstwo w metropolii Synnada Frygij-ska w rzym. prowincji Frygia Salutaryjska; powstało prawdopodobnie w III w., a upadło w XIII lub XIV w.; znanych 8 bpów z IV-IX w.;

  1097 w okolicy D. krzyżowcy pod dowództwem Godfryda z Bouillon odnieśli zwycięstwo nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROTEUSZ z MYTILENE

  Abp unicki, zm. ok. 1444, zwolennik unii na Soborze Flor. (-> Florencki Sobór).

  Jako metropolita Mytilene na Lesbos (od 1422) brał 1430 udział w pracach Świętego Synodu; początkowo był przeciwnikiem unii kośc. ; 1438-39 uczestnicząc w Soborze w Ferrarze i Florencji wraz z -> Bessarionem wyjaśniał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONAŁY ZAKONNIK, doskonała zakonnica

  Temat ikonograficzny ukazujący przybitego do krzyża zakonnika (lub zakonnicę) otoczonego pokusami świata i wspomaganego przez Chrystusa; występował w XVII i XVIII w. w Polsce; za jego archetyp uważa się występujące w bizant. sztuce alegorie życia monastycznego (przykładem fresk w monasterze Esfigmenu na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORSALE, dossale

  (łac. sukno), Zasłona zawieszona na tylnej ścianie apsydy za ołtarzem, tworząca niejako tylną ścianę baldachimu nad tronem biskupim, -» amboną lub w chórze za stallami.

  D. pojawiło się wraz z przesunięciem ołtarza do ściany w głębi apsydy i było zmieniane w zależności od liturg. koloru dnia. Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSTORUM, Dorostolus, Dristra

  (Silistria w pn.-wsch. Bułgarii), Bpstwo staroż. w metropolii Marcjanopolis w rzym. prowincji Mezja Dolna; znanych 3 bpów (Dazjusz umęczony 284-305 oraz 2 bpów z 431 i 457).

  Od XI w. metropolia prawosł. Dristra podlegała patriarchatowi w Konstantynopolu, a od 1870 była bpstwem należącym do autokefalicznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROTA Św.

  Dziewica i męczenniczka z III w., patronka ogrodników, kwiaciarzy, górników, matek; zaliczana do -* czternastu wspomożycieli; w MartRom święto 6 II.

  I. ŻYCIE i KULT - wg legendarnej Passio (BHL 2321, 2323-2325) pochodziła z Cezarei Kapadockiej, gdzie podczas prześladowań chrześcijan za ces. Dioklecjana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /10 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSŁY - STRUKTURA

  D. charakteryzuje się m.in. warstwą bio-logiczno-seksuałną, motywacyjno-dążeniową, systematyzacją przekonań i określoną hierarchią wartości.

  1. W okresie dojrzałości różnice między płciami stają się wyraźne, co wynika nie tylko z odmienności biol., ale także z odrębnych ról wyznaczonych w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /11 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORÉ HENRI SJ

  ur. 4 VTII 1859 w Bessésur-Braye (pn.--zach. Francja), zm. 4 XII 1931 w Szanghaju, Misjonarz.

  Po studiach filoz.-teol. wstąpił do zakonu w Aberdowey (zach. Walia) i przyjął 1882 święcenia kapł.; od 1886 był misjonarzem w Chinach (prow. Ciangsu i Anhuej); jest autorem Recherches sur les superstitions...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSŁY - KSZTAŁCENIE i WYCHOWANIE

  Jako zjawisko masowe w zastosowaniu do d. pojawiło się z końcem XVIII w. (franc, fizjokratyzm, postulujący stanową oświatę wieśniaków) i rozwijało się w epoce napoleońskiej (np. szkółki żołnierskie w legionach pol.).

  W Anglii pierwszą szkołę dla d. założyli 1798 kwakrzy w Nottingham; w XIX w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /12 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORIA NICCOLÒ ÖGD

  Imię zak. Mikołaj od Jezusa i Maryi, ur. 18 V 1539 w Genui, zm. 9 V 1594 w Alcalá de Henares, reformator zakonu.

  Przybywszy jako przedstawiciel domu handlowego z Genui do Hiszpanii, pod wpływem Teresy Wielkiej wstąpił 1577 do zakonu; po złożeniu ślubów (1578) został przeorem w Sewilli, a 1579 w Pastranie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt

Do góry