Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE

  Empiria, percepcja, świadoma czynność uzyskiwania informacji o jakimś przedmiocie przez jego bezpośrednie i naoczne ujęcie, a także rezultat poznawczy tej czynności, sformułowany w postaci sądu lub zdania empirycznego (-> empiryzm); potocznie — doznawanie, przeżywanie lub podleganie próbom i ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /5 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE MISTYCZNE

  Proces lub stan o charakterze afektywno-intelektualnym, w którym mistyk (mistyka) jest przekonany o bezpośrednim kontakcie i obecności Boga, jego działania i zjednoczenia z nim w swej duszy; należy do kategorii doświadczenia religijnego.

  Na istnienie d.m. wskazuje obietnica Chrystusa objawienia samego siebie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /10 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE

  Proces bezpośredniego uzyskiwania informacji (doświadczenie) o religijnej rzeczywistości (religia); odnosi się do rei. aktów, stanów, zachowań, a także do ich wytworów oraz przedmiotów odniesienia (np. Bóg, bóstwo), których syntezą jest -sacrum; bywa częste utożsamiane z -> przeżyciem religijnym lub z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /19 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONAŁOŚĆ - W FILOZOFII

  D. zazwyczaj wiązano z postacią lub czynnikiem bytu, uważanym za podstawowy. Wg Parmenidesa jest nim nieskończoność, wg Platona — zupełność, tożsamość i niezmienność, wg Arystotelesa — akt-forma, a wg Tomasza z Akwinu — akt-istnienie; R. Descartes uważał d. za atrybut bytowości, a B. Spinoza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOUAI

  Łac. Duacum (pn.-wsch. Francja), ważny ośrodek życia religijnego i formacji duchowieństwa angielskiego, przeznaczonego do rekatolizacji Wysp Brytyjskich.

  Miasto, powstałe w X w. na miejscu osady z czasów rzym., w XIII w. liczyło 6 parafii, w tym 2 kolegiaty (św. Amata, eryg. prawdopodobnie w XI w., i św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONAŁOŚĆ - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  D. jest celem, którego osiągnięcie stanowi pełne urzeczywistnienie powołania człowieka dzięki dojściu do pełni postępowania i bytowania.

  1. W Starym Testamencie — ideę d. wyrażano różnymi terminami (np. hebr. mikloth, shalem, tamim, gamar; w LXX — teleiosis, teleios, artios, akribeia), które oznaczały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /5 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOUALA

  Diecezja w'pd.zach. Kamerunie, sufr. Jaundé, eryg. 14 IX 1955 z wikariatu apost., istniejącego od 27 V 1932, utworzonego z prefektury apost., eryg. 31 III 1931 z części wikariatu apost. Kamerun;

  zajmuje 23 231 km2 i liczy 1 min mieszk., w tym 436 500 katolików, 43 parafie, 48 księży diec. i 40 zak., 75...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONAŁOŚĆ - W TEOLOGII

  Pojęcie d. wiąże się podobnie jak w filozofii z bytem najwyższym i jak w źródłach objawienia z Bogiem, któremu przysługuje d. absolutna; dlatego Bóg jest nie tylko celem wszystkich celów w granicach natury (immanencja), ale ponadto stanowi cel zjednoczenia z sobą na płaszczyźnie nadprzyr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /7 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOUCHA FRANTIŠEK

  ur. 31 VIII 1810 w Pradze, zm. 3 II 1884 tamże, Pisarz, współtwórca czes. literatury młodzieżowej.

  Po studium filozofii na uniw. w Pradze wstąpił do seminarium duch.; tu obudziła się jego świadomość nar.; po przyjęciu 1834 święceń kapł. był wik. w Petrovicích (k. Sedlčan), gdzie rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSTOJEWSKI FIODOR MICHAJŁOWICZ

  ur. 11 XI 1821 w Moskwie, zm. 8 II 1881 w Petersburgu, Pisarz.Syn lekarza, początkowe nauki pobierał w Moskwie, a 1838-43 studiował w Szkole Głównej Inżynierii Wojskowej w Petersburgu ; wystąpiwszy 1844 z wojska, poświęcił się pracy pisarskiej (przetłumaczył Eugenię Grandet H. Balzaca).

  Debiutował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /12 312

  praca w formacie txt

Do góry