Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DOWN — CONNOR

  Bpstwa w pn. Irlandii ze stolicą w Belfaście podległe metropolii w Armagh.

  Bpstwo D. powstało w VI w. i było jednym z ważnych bpstw iro-szkockich, gdzie powstało wiele klasztorów. W Downpatrik znajduje się grób św. Patryka oraz relikwie św. Kolumbana i św. Brygidy Szkockiej (dlatego w średniowieczu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWNSIDE

  Opactwo benedyktyńskie św. Jerzego w pobliżu Bath (hrabstwo Somerset) w Anglii.

  Po kasacie podczas rewolucji franc, benedyktyńskiego przeoratu św. Grzegorza w Douai, mnisi udali się do Anglii przebywając początkowo w Acton Burnell, a od 1814 również w przeoracie w D., który 1899 podniesiono do rangi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWODY na ISTNIENIE BOGA

  Rozumowania służące racjonalnemu uzasadnieniu twierdzenia, że istnieje Bóg (IV B), zwane także argumentami filoz. (dowód); przeciwstawia się je przekonaniom o istnieniu Boga opartym na spontanicznym sposobie potocznego lub rei. poznania.

  Chociaż fakt istnienia Boga nie jest poznaniu ludzkiemu dany wprost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOVYDAITIS PRANAS

  ur. 2 XII 1866 w Runkiai (k. Ma-riampola), zm. 4 XI 1942 na Syberii, Działacz społ., organizator litew. inteligencji katolickiej.

  Podczas studiów na wydziale prawa oraz historii i filologii uniw. w Moskwie (1908-13) wyróżnił się opublikowaną 1910 pracą Kritika eticzeskoj sisttem Gujo (w przekładzie litew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWGIRD ANIOŁ SchP

  Imię zak. Anioł od św. Wiktora, ur. 2 XII 1776 w Jurkowszczyźnie k. Mścisławia (Białoruska SRR), zm. 26 IV 1835 w Wilnie, filozof.

  Od 1786 uczył się w kolegiach jez. w Mohylewie i Mścisła-wiu, a nast. u pijarów w Dąbrównie; do zakonu wstąpił 1791 w Lubieszowie; 1793-96 studiował literaturę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /3 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWMONT

  Litew. Daumantas, św. rosyjskiego Kościoła prawosł., zm. 20 V 1299 w Pskowie, patron Pskowa.

  Początkowo był księciem jednej z ziem litew., występując przeciw zjednoczeniowym tendencjom i dyktatorskim rządom litew. księcia Mendoga; uczestniczył w spisku, w wyniku którego Mendog został 1263 zabity; po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOURADOS

  Diecezja w środk.zach. Brazylii (stan Mato Grosso), sufr. Cuiaba, eryg. 15 VI 1957 z części terytorium diec. Corumbá i prefektury apost. Registro do Araguaia;

  zajmuje 68 300 km2 i liczy 600 000 mieszk., w tym 500 000 katolików, 22 parafie, 4 księży diec. i 40 zak., 70 zakonników, 53 siostry.

   

  AAS 50(1958)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOUTRELOUX VICTOR JOSEPH bp.

  ur. 18 V 1837 w Chênée (k. Liège), zm. 24 MII 1901 w Liège, Działacz społeczny.

  Po studiach teol. w Liège i na Gregorianum, uwieńczonych doktoratem, przyjął 1861 w Rzymie święcenia kapł.; powróciwszy do Belgii, 1871 został rektorem wyższego seminarium duch., 1875 bpem koadiutorem, a 1879 ord. w Liège;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOVYDAITIS JUOZAPAS SILVESTRAS, Dawidowicz Józef Sylwester ks.

  ur. 31 XII 1825 w Montwiliszkach (k. Szawlan na Żmudzi), zm. 26 XII 1882 w Iłłukszcie (Kurlandia), Duszpasterz, działacz abstynencki.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Worniach (Żmudź) i Akademii w Petersburgu przyjął święcenia kapł. ; został kapelanem i sekretarzem bpa M. Wołonczewskiego, nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOUMÉ

  Diecezja we wsch. Kamerunie, sufr. Jaundé, eryg. 14 IX 1955 z istniejącego od 3 III 1949 wikariatu apost.; zajmuje 108 787 km2 i liczy 366 230 mieszk., w tym 89 280 katolików, 24 parafie, 9 księży diec. i 46 zak., 70zakonników, 91 sióstr.

   

  AAS 48(1956) 113-119; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /16.08.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt

Do góry