Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DRAMA

  Metropolia prawosł. w pn.-wsch. Grecji (Macedonia); bpstwo D. należące do metropolii Filippi zostało 1317 abpstwem, a w końcu XIV w. połączono je z Filippi; 1882 usamodzielnione jako metropolia; metropolita D. tytułuje się egzarchą Macedonii.

   

  R. Janin, DHGE XIV 784-786.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRACH DAVID PAUL

  ur. 6 III 1791 w Strasburgu, zm. I 1865 w Rzymie, Hebraísta, pisarz religijny.

  Uczył się w szkołach talmudycznych w Edenfor i Bischheim, po czym został wychowawcą w szkołach talmudycznych w Ribeauville i Colmar (1810) oraz rabinem w Paryżu; pod wpływem przyjaciół katolików (m.in. ks. J. Fontanelle'a) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT LITURGICZNY

  Gatunek dramatyczny powstały w średniowieczu jako składowa część liturgii chrzęść, w celu obrazowego przedstawiania wiernym podstawowych prawd wiary oraz wyjaśniania pojęć i symboli rei. zawartych w tekstach liturg.; stanowi część składową dramatu religijnego; termin d.i. wprowadził Ch.E.H. de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /21 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAGHI ANTONIO

  ur. ok. 1635 w Rimini (prow. Forli), zm. 16 I 1700 w Wiedniu, Kompozytor, przedstawiciel szkoły weneckiej.

  Karierę muz. rozpoczynał w operze weneckiej; od 1658 przebywał na dworze ces. w Wiedniu, gdzie od 1669 był kapelmistrzem. Napisał ponad 170 oper i mniejszych utworów scenicznych oraz ponad 40 oratoriów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT RELIGIJNY

  Twórczość dramatyczna skoncentrowana na relacji Bóg—człowiek oraz ukazująca działanie Boga w życiu ludzkim i odpowiedź człowieka na to działanie (E.M. Browne), a życie ludzkie w 2 płaszczyznach rzeczywistości — ziemskiej i nadprzyr. (H.D.F. Kitto); tym samym operuje ona dwojaką motywacją zdarzeń (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAGlSlĆ JURAJ OFM

  ur. ok. 1450 w Srebrenicy (Bośnia), zm. 1520 w Barletta (Apulia), Humanista, teolog, filozof.

  Wychowywał się u franciszkanów w Dubrowniku, gdzie wstąpił do zakonu; studia teol., klasyczne i orientalne odbywał we Włoszech (Rzym, Florencja, Bolonia, Padwa, Ferrara) oraz w Paryżu i Oksfordzie;

  1470 wrócił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /2 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT RELIGIJNY - GENEZA i DZIEJE

  E.Th. Kirby, prezentując różne teorie na temat d.r., podkreślił wspólne niemal wszystkim odniesienia do obrzędu o charakterze rei., udokumentowane przez antropologów i religioznawców — J.G. Frazera (obrzędy wegetatywne u źródeł teatru), B.S. Ridgewaya (kult zmarłych), C. Lévi-Straussa, M. Eliadego, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /21 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAGONARA

  Dawne bpstwo w pd. Włoszech (Kampania) w metropolii i prow. Benewent; istniało od 2. poł. XI w. do końca XVI w.; obecnie bpstwo tytuł.; bpem tytularnym D. jest od 1969 Szczepan Wesoły, bp pomocniczy gnieźnieński.

   

  R. Aubert, DHGE XIV 783-784; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT RELIGIJNY - W POLSCE

  Najwcześniejsze pol. teksty d.r., poza Skargą umierającego (XV w.), pochodzą z XVI w.; ich wybór zawiera antologia J. Lewańskiego (Dramaty staropolskie. Antologia I-VI, Wwa 1959), a rejestr tekstów druk. — bibliografía W. Korotaja (Dramat staropolski. Od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /21 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAHOMÍRA

  zm. ok. 936, Księżna czes., żona Wraty-sława I, matka Wacława Świętego, Bolesława I Okrutnego i Spi-tygniewa II.

  Pochodziła z połabskiego plemienia Stodoran; ochrzczona po zamążpójściu w Czechach; konflikt o regencję między D. a jej teściową św. -* Ludmiłą po śmierci Wratysława doprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt

Do góry