Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DRAWSKO POMORSKIE

  Parafia i dekanat w diecezji koszalińsko-kołobizeskiej. Gród z ok. X w. otrzymał prawa miejskie przed 1297.

  Kościół par. pod wezw. NMP, 3-nawowy z 5-bocznie zamkniętym prezbiterium, wzniesiony na przełomie XIV i XV w. (od 1945 pod wezw. Zmartwychwstania Pańskiego), jest późno-got. 6-przęsłową halą o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREWINSKI, Drzewinski ŁAWRENTU

  ur. po 1568, zm. prawdopodobnie 1640, Prawosł. działacz kościelny.

  Pod wpływem księcia K. Ostrogskiego, biorąc udział w akcji antyunijnej, uczestniczył 1596 w synodzie brzeskim, który wydelegował go do króla Zygmunta III Wazy z protestem przeciwko -> brzeskiej unii; w duchu antyunijnym działał też na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREHER BRUNO

  ur. 24 XII 1911 w Leinzell (Wirtembergia), zm. 22 VIII 1971 w Schwäbisch Gmünd (Wirtembergia), Teolog, teoretyk odnowy kerygmatycznej (-» kerygmatyczna teologia).

  Po studiach na uniw. w Tybindze przyjął 1936 święcenia kapł. i do 1949 pracował w duszpasterstwie par.; doktorat z teologii pastoralnej uzyskał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /3 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREWNIANE BUDOWNICTWO SAKRALNE

  Pojedyncze budowle lub ich zespoły wzniesione z drewna i mające przeznaczenie kultowe.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /88

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREIER CHRISTIAN

  ur. 22 XII 1610 w Szczecinie, zm. 3 VIII 1688 w Królewcu, Teolog i kaznodzieja luterański. Studia filoz.-teol. odbywał na uniw. w Jenie, Wittenberdze, Rostocku i Kopenhadze oraz w Królewcu, gdzie 1644 uzyskał doktorat i został prof.;

  1645 jako prus. wysłannik elektora brandenburskiego brał udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRASKOVIC, Drascouitius, Draskowych JURAJ kard.

  ur 5 II 1525 w Biline k. Knina (Chorwacja), zm. 31 1 1587 w Wiedniu, Działacz kośc., dyplomata.

  Wychowywany po śmierci ojca przez wuja, kard. G. Marti-nuzziego, zdobył wykształcenie human.; studiował filozofię w Krakowie (bakalaureat 1547) i Wiedniu (mgr artium 1549), prawo w Padwie (1550-53); ok. 1547...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /2 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAPIEWSKI TEODOR SVD

  ur. 13 I 1880 w Gackach (k. Świecia n. Wisłą), zm. 31 VIII 1942 w Dachau, Duszpasterz i działacz społeczny.

  Po studiach filoz.-teol. w zak. seminarium duch. w Mödling (k. Wiednia), gdzie 1907 złożył śluby wieczyste, przyjął 1908 święcenia kapł.; 1908-09 studiował polonistykę na UJ; 1909-24 jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAKONCJUSZ, Blossins Aemilius Dracontius

  ur. w 2. poł. V w. prawdopodobnie w Kartaginie, zm. na pocz. VI w. tamże, Chrzęść, poeta.

  W szkole gramatyka Felicjana zapoznał się z literaturą łac; pisał utwory poetyckie, z których nie zachowany panegiryk na cześć obcego władcy, prawdopodobnie kat. ces. Zenona (474--491), wraz z intrygami dworu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŻYNKI

  Święto rolników z obrzędami o charakterze dziękczynnym za szczęśliwe ukończenie żniw i za wszelkie zbiory, m.in. także winogron i in. owoców w danym sezonie lub w całym roku.

  U Żydów d. obchodzono od najdawniejszych czasów w dniu -» Pięćdziesiątnicy (Wj 23,16) i w święto Namiotów (jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /4 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRASKI, Drascius ADAM JACEK ks.

  ur. w końcu XVI w., zm. 4 XII 1648 w Krakowie, Retor, filozof, teolog.

  Po studiach w Akademii Krak. uzyskał 1611 bakalaureat i 1618 magisterium z filozofii oraz przyjął święcenia kapł.; ok. 1644 otrzymał również bakalaureat teologii; 1619-22 wykładał w Akademii Lubraóskiego w Poznaniu; po powrocie do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt

Do góry