Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DRUKARNIE RÓŻNOWIERCZE

  Oficyny wydawnicze prowadzone przez pozakatolickie instytucje chrześcijańskie (kal-winiści, luteranie, bracia polscy, -» bracia czescy, prawosławni) oraz żydowskie.

  W 20-ych latach XVI w. powstały w Prusach pierwsze drukarskie warsztaty reformacyjne; za najstarszą uchodzi oficyna Jana Weinreicha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /15 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROSTE - HÜLSHOFF ANNETTE von

  ur. 10 I 1797 w Hülshoff (k. Münster), zm. 24 V 1848 w Meersburgu (nad Jeziorem Bodeńskim), Poetka i pisarka.

  Pochodziła z arystokratycznej rodziny kat. z Westfalii. Twórczość lit. rozpoczęła od romantycznych opowiadań wierszem, w których widoczny jest wpływ G.G. Byrona i W. Scotta;

  najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUKARNIE ZAKONNE

  Oficyny wydawnicze zakładane i prowadzone przez zakony i zgromadzenia zakonne lub podległe im instytucje.

  Początki drukarstwa zak. w Polsce wiąże się z przybyciem jezuitów i ich zaangażowaniem się w -»• reformę katolicką. Ponieważ -> drukarnie różnowiercze propagowały swe hasła poprzez drukowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /14 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROSTE - VISCHERBNG KLEMENS AUGUST abp.

  ur. 22 I 1773 w Vorhelm (k. Münster), zm. 19 X 1845 w Münster.

  Po studiach teol. w Münster przyjął 1798 święcenia kapł.; jako członek kapituły pracował w duszpasterstwie; 1807 został wik. generalnym, 1815 kapitulnym; mimo wyjątkowej sumienności zraził sobie otoczenie i duchowieństwo zbytnią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DROGOWSKAZ"

  Do 1932 „Dzwonek Rekolekcyjny", popularny miesięcznik rei. poświęcony szerzeniu rekolekcji zamkniętych dla wszystkich stanów, wyd. 1928-39 w Trzebini przez salwatorianów i red. przez Cz. Małysiaka (1928-34) oraz A. Michalika (1934-39).

  Zamieszczano w nim artykuły o sal-watoriańskim związku rekolekcyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUKTEYN ANDRZEJ MIKOŁAJ OFMObs

  Imię zak. Władysław, ur. 30 XI 1796 w Bolsianach (k. Kowna), zm. 25 XII 1866 w Rzymie, działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił ok. 1817 i po studiach teol. w zak. seminarium w Łucku przyjął 1821 święcenia kapł.; 1821-35 był administratorem par. Turgiele; za udział w powstaniu 1831 i działalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROÜART de LEZEY LUCIEN

  ur. 27 IV 1849 w Dunkierce, zm. 3 XI 1930 w Gotemba k. Jokohamy (Japonia), Misjonarz i pisarz.

  Po studiach filoz.teol. w Seminarium Misji Zagr. w Paryżu przyjął 1873 święcenia kapł. i wyjechał do Japonii; do 1909 pracował w zał. przez siebie misji na wyspie Sado, nast. w Tokio, gdzie wydawał 1889-93...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROHICZYN nad BUGIEM

  Siedziba katolickich parafii, dekanatu i administratora apostolskiego diecezji w D.; parafia prawosławna w dekanacie siemiatyckim w -» warszawsko-biel-skiej diecezji prawosławnej.

  1. Gród wczesnośredniow. z XI w. otrzymał prawa miejskie 1498; na pocz. XIII w. był własnością księcia mazowieckiego Konrada...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /5 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROZDÓW FŁARIET

  Imię chrzestne Wasilij Michajlowicz, ur. 15 XII 1783 w Kołomnie, zm. 7 XI 1867 w Moskwie, prawosł. metropolita, teolog i kaznodzieja.

  Po studiach teol. od 1791 w seminarium duch. w Kołomnie i filoz. od 1800 w Zagorsku został tam 1806 wykładowcą języka gr., hebr. i poetyki oraz kaznodzieją; 1808 złożył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /7 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROHOBYCZ

  Parafia i dekanat w diecezji przemyskiej. Osada, istniejąca już w XI w., otrzymała prawa miejskie 1422; należy do Ukraińskiej SRR.

  Kościół par. Wniebowzięcia NMP istniał już przed 1377; król Władysław H Jagiełło ufundował 1392 got. kościół murowany, 3-nawowy z prezbiterium zamkniętym 5-bocznie, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /2 540

  praca w formacie txt

Do góry