Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DUBANOWICZ EDWARD

  ur. 6 I 1881 w Jaszczewie (k. Sanoka), zm. 18 X 1943 w Londynie, Prawnik, polityk.

  Bronił polskości uniwersytetu we Lwowie jako student, działacz „Zetu" i tajnej Ligi, a potem 1902-03 jako prezes Czytelni Akademickiej; uzyskał 1903 doktorat z polonistyki, a 1911 z prawa; 1916 został docentem, a nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZWI KOŚCIELNE

  Element architektoniczny zamykający wejście do budynku kościoła lub przyległego doń pomieszczenia; często spełnia ponadutylitarną rolę dzięki dużej wymowie ideowej i bogactwu dekoracji plastycznej.

  D.k. występują zasadniczo jako 1- i 2-skrzydłowe; w zależności od materiału (drewno, żelazo lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /13 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUBČANSKÝ JAN

  Właśc. Habrovanský ze Zdenina, żył w 1. poł. XVI w. w Czechach, pisarz rei., twórca sekty habro-wańców.

  Jako właściciel dóbr w Habrovanach, Lilču i Koutě (Morawy) zetknął się z tamt. -»• anabaptystami, zwł. zB. ->• Hub-maierem; 1528 utworzył gminę kośc. w Koutě i ogłosił się jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM

  (łac. dualis podwójny), Koncepcja przyjmująca istnienie 2 niesprowadzalnych do siebie typów -» bytu lub elementów czy zasad rzeczywistości (duch i materia, dobro i zło, intelekt i wola, wolność i konieczność, rozum i wiara, podwójna natura cząstek elementarnych w fizyce kwantowej).

  Terminu d. po raz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWO

  Symbol płodności, życia i kosmosu, a także epifania tajemniczej mocy istot nadziemskich; jest przedmiotem kultu rei. prawie u wszystkich ludów pierwotnych i wyżej cywilizowanych, zachowanego także w folklorze niektórych regionów Europy; ze względu na swą wielkość, kształt, trwałość, długowieczność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /11 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUŻBACKA ELŻBIETA

  ur. ok. 1695 prawdopodobnie w Wielkopolsce, zm. 14 III 1765 w Tarnowie, Poetka. Wychowywała się na dworach magnackich (m.in. Sieniawskich i Sanguszków); po zawarciu małżeństwa (przed 1725) osiadła w Sandomierskiem, utrzymując żywe kontakty z domami Sieniawskich, Sanguszków, Czartoryskich, Krasickich i in. ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /4 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWICA

  Parafia i dekanat w diecezji sandomierskiej. Osada z 1. poł. XIII w. miała 1429-1869 prawa miejskie.

  Kościół św. Łukasza, ufundowany 1315 przez Wojciecha Drzewickiego, got., jednonawowy, z wieżą z ok. XV w., ma późnogot. krucyfiks z 1. poł. XVI w. oraz późnobarokowe obrazy — Św. Anna nauczająca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUŻBICKI KASPER SJ

  ur. 6 I 1590 prawdopodobnie w Drużbicach (k. Piotrkowa Trybunalskiego), zm. 2 IV 1662 w Poznaniu, Kaznodzieja, teolog, twórca pol. szkoły duchowości rei. (-» duchowości szkoły).

  I. ŻYCIE i DZIEŁA — Studia human, odbył w kolegium jez. w Poznaniu i 1609 wstąpił do zakonu w Krakowie, gdzie 1611 złożył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /12 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWICKI JAN OCD

  Imię zak. Hieronim od Jezusa i Maryi, ur. 1625 lub 1627 w Sanoku, zm. 5 VII 1695 prawdopodobnie w Lublinie, misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1651 i po studiach filoz.-teol. w Lublinie przyjął 1659 święcenia kapł.; w kolegium św. Pankracego w Rzymie przygotowywał się na misje, a 1662 wyjechał do Indii;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DRUŽINA"

  Verski tednik, tygodnik katolicki wydawa ny w Lublanie (pn.-zach. Jugosławia) przez Slovenské Rimsko-katoliške Škofije w celu kształtowania rei. świadomości wiernych oraz informowania ich o aktualnych wydarzeniach w Kościele powsz. i lokalnym.

  D. wydawano od 7 V 1952 w Nova Gorica (siedziba administracji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt

Do góry