Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Regalizm hiszpański w Ameryce

  Ujawniający się na Filipinach regalizm władz państwowych wobec Kościoła wystąpił jeszcze silniej whiszpańskich i portugalskich koloniach Ameryki Południowej. Pilnował on, by z chrześcijaństwemwprowadzać swoją strukturę państwową i swoją kulturę.

  Hiszpanie nadal kształtowali swe prawodawstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie w Turcji

  Sytuacja prawna chrześcijan w imperium osmańskim nie ulegała zmianie, jedynie od 1656 roku patriarszew Stambule inwestytury udzielał wielki wezyr, a nie sułtan. Nadal groziła kara śmierci mahometaninowi,który przyjął chrzest i kapłanowi, który go udzielił, oraz renegatom, jeżeli chcieli wrócić do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Brazylii

  W powszechnej opinii przyjmuje się, że stan misyjny Ameryki Łacińskiej kończy się dopiero na początkuXIX wieku. Można tak twierdzić co do Brazylii, która była portugalską kolonią, inaczej natomiast było wkoloniach hiszpańskich.

  W Brazylii dopiero w tym okresie misjonarze docierają do wnętrza kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozłamy i unie

  Przykład jezuitów wskazuje na zachowanie w Kościele katolickim zachodnim dążności do jednoczeniasię z chrześcijanami Kościołów wschodnich, obok prowadzenia wśród nich misji.

  Pod panowaniem tureckim istniało tych Kościołów kilka, zorganizowanych w patriarchaty, katolikaty lubautokefaliczne metropolie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek redukcji paragwajskich

  Redukcje te zachowały - przez cały czas swego istnienia, 1610-1750 - unikalny charakter chrześcijaństwaściśle i bezkonfliktowo zespolonego z życiem politycznym i społecznym kraju Guaranów. Ich upadek byłwywołany przyczynami wyłącznie zewnętrznymi: polityką Hiszpanii i Portugalii, absolutyzmem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietrwałe unie

  Kościół koptyjski w Egipcie i Etiopii nie wyszedł poza nikłe starania o zawarcie unii. Czynił je patriarchaJan XVI (1676-1718), bez rezultatu. W Etiopii zostały uniemożliwione wewnętrznym rozbiciem tamtejszegoKościoła. Różnice teologiczne co do monofizyckiego ujmowania boskiej i ludzkiej natury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Ameryce Łacińskiej

  O ile w Brazylii dopiero w tym okresie nastąpił rozwój misji, to w hiszpańskich koloniach ludność zostałaschrystianizowana do XVIII wieku nieomal w całości. Natomiast od połowy XVII wieku aż do końcaXVIII wieku nie rozwinęła się struktura organizacyjna Kościoła: nie tworzono nowych metropoliiani...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienie akomodacji, schizma pekińska

  Chrześcijaństwu nie było łatwo pozyskiwać Chińczyków, zarówno z powodu ich dawnych religii, jak teżzwiązanej z nimi tradycji i kultury. Choćby ze względu na swoisty model życia rodzinnego nie było możnawprowadzać praktyki modlitwy indywidualnej, czy tworzyć zakonów żeńskich. Nie udawało się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Ameryce Północnej

  Kanada (Nowa Francja), kolonizowana najpierw przez Towarzystwo Stu Wspólników, została w 1665roku podporządkowana królewskim urzędnikom francuskim. Według instrukcji króla czuwali oni nadtym, by z posuwaniem się Francuzów w głąb kraju powstawały stacje misyjne. Misjonarzami byli jezuici,a potem sulpicjanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W Syjamie, Kochinchinie i Japonii

  Syjam (Tajlandia) został objęty szybko rozwijającymi się misjami. Seminarium duchowne (od 1664) wstolicy tego kraju, Ajutthaji, dostarczało misjonarzy także dla Indochin, dopóki go nie zniszczył (1769)napad Birmańczyków. Wikariat apostolski dla Syjamu utworzono w 1674 roku, po przybyciu biskupaFrancois...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 069

  praca w formacie txt

Do góry