Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DUCHACY, Ordo Fratrum Canonicorum Regułarium Sancti Spiritus de Saxia, Zakon Świętego Ducha

  Zakon oparty na Augustyna regule, mający za cel szeroko pojętą akcję charytatywną.

  I. W KOŚCIELE POWSZECHNYM — Zakon zał. przy szpitalu w Montpellier w 2. poł. XII w. przez -* Gwidona i odznaczający się szczególnym kultem Ducha Świętego Pocieszyciela ubogich i strapionych, składał się początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /10 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWIEŃSTWO

  Stan duchowny, ogół osób stanowiących zhierarchizowaną wspólnotę złożoną z podporządkowanych sobie stopni, wyznaczonych zakresem posiadanej władzy kościelnej (-»- duchowny); tworzą one -* prezbiterium diecezji, pozostające w łączności z -* biskupem; do d. nie należą (w sensie ścisłym) członkowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /9 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHACZE

  Misjonarze Ducha Świętego, Zgromadzenie Ducha Świętego, Congregano Sancti Spiritus sub tutela Immacolati Cordis Beatae Mariae Virginis (CSSp), misyjne zgromadzenie zakonne, założone we Francji w XVIII w., które w Polsce rozwinęło się po II wojnie światowej.

  1. W Kościele powszechnym — Powołane 1703 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWNY

  Osoba spełniająca publiczne funkcje sakralne w -> domu Bożym lub zdolna do ich spełniania, powoływana w drodze -*• ordynacji, wyboru lub nominacji; należy do stanu duchownego (-»• duchowieństwo).

  Termin d. ma swe etymologiczne źródło w doktrynie NT o -*• człowieku nowym, posiadającym -* Ducha Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /10 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHACZKI

  Kanoniczki regularne Ducha Świętego, zakon, a od 1920 zgromadzenie żeńskie, oparte na -> Augustyna regule, założone ok. 1175 przez Gwidona w Montpellier, realizujące cel zakonu -* duchaków i mające z nim wspólne ustawodawstwo.

  D. osiedlały się przede wszystkim w miejscowościach, gdzie znajdowały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - IKONOGRAFIA

  D.S. przedstawiany jest symbolicznie w postaci białej gołębicy, języków ognia, świetlnych promieni, nimbów i obłoków, a niekiedy w postaci ludzkiej.

  1. Przedstawienia symboliczne — Gołębica występująca w zabytkach z III w., np. w scenie -* chrztu Pańskiego (II) w malowidłach w grobowcu Lucyny i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - KULT

  D.S. jest pierwszorzędnym podmiotem liturgii (por. KL 6) i wraz z całym Kościołem sprawuje kult, oddając najwyższą cześć Bogu Ojcu za pośrednictwem Chrystusa; na mocy misji otrzymanej od Boga i Syna Bożego uobecnia w liturgii dzieło zbawienia, przyczyniając się jednocześnie do włączenia w nie ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /7 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH - W BIBLII i LITERATURZE MIĘDZYTESTAMENTALNEJ

  D. ma 3 zasadnicze znaczenia: wiatr, pierwiastek ludzki o dość zróżnicowanej funkcji, moc Boża (-> Duch Boży, Duch Chrystusa); te pokrewne i związane z sobą znaczenia wywodzą się od -* Boga (II), mimo że ST nigdzie nie określa go jako d., co dopiero uczyni J 4,24.

  1. Pierwotne znaczenie „wiatr", od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /7 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH BOŻY

  (hebr. ruach Jahwe, ruach Elohim), Stwórcza moc Boża, podtrzymująca istnienie świata (Rdz 1,2; Mdr 1,7) i kierująca dziejami ludzkości (Iz 61,1-7). Cechą D.B. jest niczym nie ograniczony dynamizm, który stanowi realizację planów Boga, decydującego o czasie, miejscu i przebiegu wydarzeń (-*• Opatrzność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /4 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH CHRYSTUSA

  Formuła teologiczna wyrażająca wzajemne przenikanie się nadprzyr. działania Chrystusa uwielbionego, a także -* Ducha Świętego w Kościele; występuje w niektórych księgach NT - Dz 16,7; Rz 8,9; Ga 4,6; 2 Kor 3,17b; Flp 1,19.

  Formułę tę interpretowano bądź jako stwierdzenie, iż za pośrednictwem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /4 012

  praca w formacie txt

Do góry