Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DUČMAN HANDRU

  ur. 27 II 1836 w Bozankecach (k. Budziszyna), zm. 7 IV 1909 w Deuben (k. Drezna), Górnołużycki pisarz, poeta i działacz narodowy.

  Po ukończeniu 1860 w Pradze studiów teol. i przyjęciu 1861 święceń kapł. był wik., a nast. proboszczem w różnych par. łużyckich. Od 1856 drukował w czasopismach wiersze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - W OKRESIE NOWOŻYTNYM

  Pod wpływem odrodzenia z jednej strony, a -> reformacji z drugiej nastąpił w d.ch. proces stopniowej infiltracji koncepcji human, i antro-pocentrycznych ; zaczęła się wówczas formować odrębna duchowość w nowo powstałym -»• anglikańskim Kościele (V), -» ewangelickoaugsburskim Kościele (V) i -*•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /14 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚCI RELIGIJNEJ CZASOPISMA

  Periodyki poświęcone upowszechnianiu wiedzy z zakresu wewn. życia człowieka oraz jej zastosowaniu do pracy nad jego własnym udoskonaleniem i uświęceniem (-> asceza IV); ich szczególny rozwój związany był z oficjalnym uznaniem -* ascetyki (I) za odrębną gałąź teologii przez pap. Benedykta XV; służą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /16 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHESNE Louis

  ur. 13 LX 1843 w Saint-Servan (pn. Francja), zm. 21IV 1922 w Rzymie, Historyk Kościoła i liturgii.

  Po studiach teol. w Saint-Brieuc i Rzymie przyjął 1867 w Saint-Brieuc święcenia kapł., po czym wykładał teologię w tamt. kolegium; 1871-73 studiował archeologię, epigrafikę oraz filologię gr. i łac. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Średniowieczne bractwa D.S. zalicza się do szpitalnych bractw charytatywnych, zaś potryd. i najnowsze do mis. i ascetyczno-kultowych.

  1. Szpitalne Bractwo D.S., zał. w 2. poł. XII w. w Montpellier przez -*• Gwidona dla współpracy z zakonem -*• duchaków, zatwierdził 1198 pap. Innocenty III jako organicznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /8 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOBORCY, duchoburcy

  (ros. boriec bojownik), Sekta religijna powstała w XVIII w. w Rosji, walcząca z pomocą Ducha Świętego przeciwko Kościołowi prawosławnemu. Nazwę d. nadał jej 1792 prawosł. abp Amwrozij Sieriebiennikow, podkreślając, że odrzucenie sakramentów Kościoła prawosł. jest jednoznaczne ze zwalczaniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /9 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Pod wezwaniem D.S. powstał w XII w. szpitalniczy Zakon D.S. (-» duchacy i -+ duchaczki), natomiast w okresie XVHI-XX w. wiele zgromadzeń zak. (m.in. duchacze), podejmujących różnorodne dzieła charytatywne (opieka nad dziećmi, starcami oraz chorymi w szpitalach, szkolnictwo) i pracę w krajach misyjnych:

  °...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /11 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DUCHOVNÍ PASTÝŘ". Měsíčník katolického duchovenstva

  Czasopismo wyd. od 1951 w Pradze, zawierające różne materiały i informacje dla duchowieństwa Kościoła kat. w Czechach (1968-70 w miejsce D.p. wydawano czasopismo „Via").

  Wydawcą D.p. był Pokojowy Ruch Duchowieństwa Kat., od 1955 Ogólnopaństw. Pokojowy Komitet Duchowieństwa Kat., a od 1971 jest nim Czes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - W LITERATURZE POLSKIEJ

  Utwory poświęcone D.S. występują stosunkowo rzadko i wykazują mniejsze zróżnicowanie pod względem koncepcji myślowych i artystycznych.

  Do poł. XVI w. były one związane wyłącznie z modlitwami liturg. (graduałem, brewiarzem i pieśniami procesyjnymi); pierwsze miejsce zajmuje hymn -*• Veni Creator...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /17 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DUCHOVNÝ PASTTER"

  Miesięcznik duchowieństwa kat. w Słowacji, wyd. od 1917 w Bratysławie, publikujący artykuły głównie z zakresu duszpasterstwa, homiletyki i katechetyki.

  Wydawcą jest Tow. św. Wojciecha; pierwszym red. był Jozef Buday, nast. Š. Zlatoš, Š. Zareczky, L. Škoda, J. Hušecky, M. Krovina, a od 1976 Jozef Uhrin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt

Do góry