Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DUCHOWOŚCI RELIGIJNEJ TEOLOGIA

  Dział moralnej teologii traktujący o osobowościowym rozwoju człowieka w perspektywie jego zjednoczenia z Bogiem; podkreśla dynamikę życia w łasce, rozwijającego się od chrztu przez coraz pełniejsze zjednoczenie z Chrystusem i Kościołem (-> Mistycznym Ciałem Chrystusa) aż do -»• pełni eschatycznej w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUDEK WINCENTY ks.

  ur. 16 VII 1908 w Ślepowoli (k. Mogielnicy), zm. 18 VII 1978 w Michałowicach (k. Mogielnicy), Teolog, ekumenista.

  Po studiach teol. 1927-33 w seminarium duch. we Włocławku przyjął święcenia kapł. i 1933-36 specjalizował się w zakresie apologetyki na UW, gdzie napisał pracę Psychologia wiary według...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ RELIGIJNA

  Forma duchowego życia opartego na akceptacji -> sacrum jako wartości nadrzędnej, kształtującej świadomość -> człowieka i jego dążenie do osobistej -> doskonałości w perspektywie -> pełni eschatycznej ; zespala w sobie religijność, -* ascezę oraz -> mistykę, wchodzące również w skład -> etosu, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /18 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚCI SZKOŁY

  Właśc. szkoły duchowości religijnej, typy rozumienia i realizowania wskazań rel.-mor. w celu uduchowienia i zjednoczenia z Bogiem (-> duchowość religijna), zmodyfikowane hist, konkretyzacją i specyfiką -*• drogi życia duchowego oraz metodą uduchowiania (-* duchowość chrześcijańska), właściwe dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /8 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWY POSTĘP

  Przejście od istniejącego do doskonalszego duchowego stanu człowieka, będące formą postępu w -*• doskonałości na -> drogach życia duchowego; obejmuje proces rozwoju w zakresie intelektualnym, wolitywnym, emocjonalnym i kulturowym w dziedzinie przyrodzonej, a u człowieka rei. również w dziedzinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /7 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA

  Forma duchowego życia człowieka religijnego (-* duchowość religijna), zmierzającego do zjednoczenia z Bogiem przez -*• Jezusa Chrystusa, kształtowana i realizowana zgodnie z jego nauką, przykładem życia oraz dziełem zbawczym (-»• ewangelia) w ramach -»• chrześcijaństwa; obejmuje wszelkie przejawy życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHY

  Samoistne istoty osobowe, zajmujące pośrednie miejsce między bóstwem a człowiekiem, niektóre podobne do ludzi, in. do bóstw, mają charakter opiekuńczy, a in. szkodliwy.

  Dzielą się na:

  ° d. właściwe,

  ° uosobione siły przyrody, wywodzące się z personifikacji natury i z istot panujących nad niektórymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /3 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  Podstawą d. ch. jest -*• objawienie Boże NT, którego bogactwo stwarzało możliwość różnorodnych interpretacji tego wezwania i pozwalało na wielość form organizowania życia religijnego.

  D.ch. pierwszych wieków miała charakter chrystocentryczny (-* chrystocentryzm); chrześcijanie świadomi wszczepienia w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /7 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCIĆ NICIFOR

  ur. 21 XI 1832 w Ługu n. Trebiśnjicą (Hercegowina), zm. 21 II 1900 w Belgradzie, Archimandryta, historyk, działacz polityczny.

  W 1849 wstąpił do klasztoru w Duzi; studia teol. ukończył w Belgradzie, hist, na Sorbonie, a języka hebr. i literatury franc, w Collège de France; 185860 był rektorem seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - ŚREDNIOWIECZE

  Pozostawało pod wpływem wielkich mistrzów starożytności, a pod koniec epoki, zwł. w XIV--XV w. zaznaczyły się tendencje indywidualistyczne; odrębny typ d.ch. rozwijał się nadal w Kościele wsch. (-> prawosławny Kościół V).

  Papież -»• Grzegorz I Wielki, oderwany od doktryn filoz., a zależny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /12 103

  praca w formacie txt

Do góry