Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DURRËSI

  Łac. Dyrrhachium, słow. Drač, abpstwo prawosławne oraz katolickie w Albanii, bezpośrednio podległe Stolicy Apostolskiej.

  Nazwę Dyrrhachium nadali Rzymianie gr. kolonii Epidamnos (zał. 627 prz.Chr.) po opanowaniu jej 229 prz.Chr.; 314 D. stało się stolicą rzym. prowincji Epir Nowy; przebywał tu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZPASTERSTWO

  Zorganizowana działalność zbawcza -+ Kościoła, polegająca na służbie wobec człowieka (-> diakonia) przez głoszenie -»• słowa Bożego, sprawowanie ofiary (-* eucharystia) i -* sakramentów oraz interpersonalne kontakty religijne, a także na chrześcijańskim -»• świadectwie życia; umożliwia zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA LUDZKA - TEORIA FILOZOFICZNA

  Platon, Augustyn, Descartes i in. myśliciele uważali, że d.i. można poznać bezpośrednio z uwagi na to, że jej koncepcja dana jest doświadczalnie (w specyficznym rozumieniu doświadczenia) ; ponieważ jednak doświadczalnie dana jest człowiekowi tylko jaźń (jako podmiot podmiotujący akty człowieka)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DURYCH JAROSLAV

  ur. 2 XII 1886 w Hradec Králové, zm. 7 IV 1962 w Pradze, Poeta i prozaik.

  Będąc lekarzem wojskowym, rozwijał jednocześnie żywą działalność lit. i publicystyczną, m.in. redagował kat. czasopisma „Rozmach" (1923-27) i „Akord" (1928-33); wyznawca ortodoksyjnego katolicyzmu i rygoryzmu mor., rzecznik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA LUDZKA - DOKTRYNA TEOLOGICZNA

  Punktem wyjścia teol. interpretacji d.i. jest bibl. treść objawienia, będącego podstawą oficjalnej doktryny -> nauczycielskiego urzędu Kościoła, który dopuszczając różne interpretacje co do sposobu powstania d.i., głosi jako dogmat wiary jej nieśmiertelność.

  A. PISMO ŚWIĘTE — określa zasadę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /24 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DURZYŃSKI STEFAN ks.

  ur. 9 1 1886 w Poznaniu, zm. 12 III 1981 w Gnieźnie, Kaznodzieja, poeta.

  Po studiach teol. 1905-09 w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął święcenia kapł. i był kolejno wik. w Ostrzeszowie, Wolsztynie, Kaszczorze i Poznaniu, kapelanem i nauczycielem domowym w Jankowicach, wik. w Mokronosie oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZNIKI ZDRÓJ

  Parafia w dekanacie Polanica-Zdrój w archidiecezji wrocławskiej. Dawna osada słow. prawa miejskie otrzymała w 1. poł. XIV w.

  Parafię erygowano 1324 przy kościele św. Piotra i Pawła; na miejscu pierwotnego drewnianego kościoła (spłonął w XIV w.) wzniesiono nowy, murowany, z którego zachowało się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSMET GIUSEPPE BENEDETTO OSB kard.

  ur. 15 VIII 1818 w Palermo, zm. 4 IV 1894 w Katanii (Sycylia), Działacz kościelny.

  Od 1833 wychowywał się i kształcił w benedyktyńskim opactwie S. Martino delle Scale (k. Palermo), gdzie 1840 złożył profesję zak., a po przyjęciu 1842 święceń kapł. został prof, filozofii i teologii; był przeorem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZO CHRYSTUSOWA, UŚWIĘĆ MNIE

  Łac. Anima Christi, sanctifica me, formuła modlitwy błagalnej skierowanej do Chrystusa o aplikację skutków odkupienia, odmawiana najczęściej przed lub po komunii; podkreśla udział człowieczeństwa Syna Bożego w procesie zbawczym.

  Modlitwa ta znana była ok. 1344 mistyczce Margarete Ebner; tekst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /2 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÜSSELDORF

  Miasto w zach. części RFN (stolica Nadrenii Pn.—Westfalii) oraz ośrodek polonijny.

  D., zał. w XI w., otrzymał 1288 prawa miejskie; w powstałej 1767 w D. akademii sztuk pięknych studiowało wielu Polaków. Do zabytków sztuki sakr. należą kościoły — got. św. Lamberta z 1288-1394, św. Andrzeja Apostoła z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt

Do góry