Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DYMEK WALENTY abp.

  ur. 31 XII 1888 w Połajewie (k. Czarnkowa), zm. 22 X 1956 w Poznaniu, działacz społ. i charytatywny.

  W gimnazjum w Rogoźnie, zaangażowany w tajnym ruchu nar., był m.in. prezesem Tow. Tomasza Zana. Po studiach filoz. i teol. przyjął 1912 święcenia kapł. i pracował jako wik. w Ostrzeszowie, angażując...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYDYM ŚLEPY, Dydym Aleksandryjski

  ur. ok. 313, zm. ok. 398 w Aleksandrii, pisarz kościelny.

  Mimo utraty wzroku (w 4 roku życia) zdobył wszechstronne wykształcenie ogólne oraz teol. i został kierownikiem -»• aleksandryjskiej szkoły egzegetycznej ; słynął z ascet. trybu życia; jego uczniami byli m.in. Palladiusz, Hieronim i Rufin z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /4 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMIN

  niem. Demmin, parafia w dekanacie Stralsund w diecezji berlińskiej (NRD). Na pocz. XI w. jako portowa osada miejska i gród, po raz pierwszy wzmiankowany w relacji Adama z Bremy (ok. 1075), wchodził D. prawdopodobnie w skład posiadłości Wieleckich Dołężan; w XI-XII w. był siedzibą książęcą, a ok. 1244...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYDYNSKI JÓZEF ks.

  ur. 25 IX 1819 w Bydgoszczy, zm. 9 II 1897 w Kłecku (k. Gniezna), historyk.

  Po studiach teol. 1839-42 w seminarium duch. w Poznaniu i 1842-43 na uniw. we Fryburgu Szwajc. przyjął 1844 w Gnieźnie święcenia kapł.; 1844-45 był wik. w Żninie, a 1845-47 kapelanem abpa L. Przyłuskiego w Poznaniu; 1847 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMISJA

  (łac. opuszczenie, wydalenie), w prawie kanonicznym:

  ° zrzeczenie się (-* rezygnacja) -+ urzędu kościelnego,

  ° wydalenie alumna z seminarium duchownego, zakonnika z zakonu, a także członka z pobożnego stowarzyszenia (-» stowarzyszenia religijne).

  W projekcie nowego prawa karnego przybiera szczególny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYKTATURA

  Forma władzy politycznej polegająca na nieograniczonym zdominowaniu państwa przez jednostkę, klikę czy grupę, często określana jako despotyzm, tyrania, absolutyzm, cezaryzm, rządy autorytarne, -» totalitaryzm; wg F.L. Neumanna pojawia się i funkcjonuje jako uzupełnienie, zaprzeczenie lub przygotowanie do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /7 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMISORIE

  (łac. dimitiere posłać), pismo przełożonego kośc. zezwalające podwładnemu na przyjęcie święceń -»• diakonatu lub -*• kapłaństwa od bpa in. diecezji, którego zarazem upoważnia do ich udzielenia; ponadto stwierdza zdatność kandydata do święceń (kan. 960,993-1000).

  Geneza d. związana jest z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYKTYN1USZ z ASTORGI Św. bp.

  zm. ok. 420, pisarz kościelny. Syn Symprozjana (bpa Astorgi), przyjaciela i zwolennika Pryscyliana; początkowo gorliwy obrońca -* pryscylia-nizmu.

  Na synodzie w Toledo (400) odwołał swe błędy (Mansi III 1004-1007; por. Hydatius, Chronicon, PL 51,876; Leon I Wielki, Epist. ad Turribium, PL 54,688;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYBOWSKI MIECZYSŁAW ks.

  ur. 2 II 1885 w Kamieńcu Podolskim, zm. 5 VIII 1975 w Wągrowcu, psycholog.

  Po studiach teol. na UJ przyjął 1910 w Żytomierzu święcenia kapł.; 1923 ukończył Instytut Pedagog, w Warszawie i 1925 uzyskał doktorat na uniw. w Poznaniu; wykładał 1933-35 na uniw. w Wilnie, 1934 habilitował się w Poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWUTYGODNIK PRAWOSŁAWNY"

  Organ społeczno-religijny, wydawany 1939 w Wilnie przez filię Prawosławnego Instytutu Naukowo-Wydawniczego w Grodnie; red. w języku pol., stawiał sobie za cel wychowanie młodego pokolenia prawosł. w duchu pol.; zawierał artykuły programowe i hist., odezwy głowy Kościoła prawosł. w Polsce i kronikę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt

Do góry