Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DYNAMICZNY STEREOTYP

  System silnych skojarzeń w obrębie najwyższych pięter centralnego systemu nerwowego, wyznaczający określoną intensywność i następstwo reakcji; termin ten wprowadził I.P. Pawłów.

  S.d. tworzy się dzięki długotrwałemu oddziaływaniu tych samych bodźców w takim samym porządku; uwarunkowanie reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYPLOMACJA STOLICY APOSTOLSKIEJ, dyplomacja watykańska

  Działalność Stolicy Apostolskiej jako najwyższego organu Kościoła kat., regulująca stosunki między nim a poszczególnymi państwami (Kościół a państwo) zgodnie z zasadami prawa kan. i międzynar., przez oficjalne przedstawicielstwa (-» nuncjatura, internuncjatura); w sensie szerszym — osoby i urzędowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /16 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNAMIZM

  (gr. dynamis siła), moc lub siła nadziemska wywołująca nadzwyczajne skutki ; zlokalizowana jest w naturze, przedmiotach (-»• amulety), miejscach, zwierzętach, osobach (wodzowie plemienni, starszyzna, znachorzy, szamani, artyści), duszach zmarłych i duchach; oznacza też wszystko, co skuteczne, twórcze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /3 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMITR z ROSTOWA, Daniił Sawicz Tuptało

  św. Kościoła prawosł., ur. 1651 w Makarowie (k. Kijowa), zm. 8 XI 1709 w Rostowie Jarosławskim, metropolita, teolog, hagiograf, dramaturg i poeta.

  Po studiach teol. w Kolegium Mohylańskim w Kijowie złożył 1668 śluby zak., a 1675 przyjął święcenia kapł. i został kaznodzieją; 1677 wyjechał na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYCHOTOMIA

  (gr. dichotomos podzielny na dwoje), dwu-dzielność, a w logice podział logiczny zakresu pojęcia lub nazwy ze względu na posiadanie lub nieposiadanie pewnej cechy.

  Podział dychotomiczny otrzymuje się wg cech sprzecznych, dzięki czemu spełnia się warunek adekwatności (adekwatny) i rozłączności (zakresy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMITR

  św. Kościoła prawosł., męczennik, ur. 19 X 1582, zm. 15 V 1591 w Ugliczu (n. Wołgą), syn cara Iwana IV Groźnego.

  Podczas panowania brata Fiodora I został wraz z matką Marią (ostatnią żoną Iwana Groźnego) zesłany do Uglicza i na rozkaz Borysa (późniejszego cara Borysa Godunowa) zamordowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYLEMAT

  (gr. dis dwa razy, lemma założenie, przesłanka), sytuacja kłopotliwa, wymagająca wyboru między (na ogół) przykrymi możliwościami; w -+ logice niezawodny schemat wnioskowania, w którym wyprowadza się konkluzję z dwojakiego założenia — dwóch implikacji (o tym samym poprzedniku albo następniku — d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYCK ANTHONIE van

  ur. 22 III 1599 w Antwerpii, zm. 9 XII 1641 w Londynie, malarz flamandzki okresu baroku.

  Współpracując 1618-20 z P.P. Rubensem w Antwerpii stworzył nacechowane głęboką wrażliwością wersje tematu Opłakiwanie Chrystusa (MDPz) i Złożenie do grobu (Antwerpia, Berlin, Monachium) i portrety szlachty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYLINGA, Dillingen an der Donau (RFN)

  Czasowa siedziba bpów -» Augsburga, od 1923 Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej.

  Osada, wzmiankowana w V w., została po zdobyciu przez Franków schrystianizowana; na pocz. X w. przejęta przez ród, z którego pochodził św. Ulryk, bp Augsburga; ostatni z rodu bp Hartmann z Augsburga przekazał D. 1258...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYDAK JÓZEF z KADYKSU, Diego José López Caamano OFMCap bł.

  Imię chrzestne José Francisco, ur. 30 III 1743 w Kadyksie (Andaluzja), zm. 24 III 1801 w Rondzie k. Malagi (Andaluzja), kaznodzieja, pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1757 w Sewilli i po studiach teol. przyjął 1766 święcenia kapł.; początkowo pracował w duszpasterstwie w Ubrique; 1772 rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 809

  praca w formacie txt

Do góry