Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Wypędzenie arian

  W ślubach lwowskich król wzywał pomocy Matki Bożej i miłosierdzia Jej Syna także przeciw nieprzyjaciołomŚwiętego Rzymskiego Kościoła. Wypędzenie arian nie było wynikiem tego ślubowania, lecz skutkiemnarastającej od dawna, a spotęgowanej w okresie najazdu szwedzkiego wrogości do nich, zarównoze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE - Nauki przyrodnicze, prawo natury

  Filozofia, uznawana przez ludzi Oświecenia za najwyższą wiedzę, sięgała do nauk przyrodniczych, którychobserwacje i wyniki badań wzmacniały u człowieka świadomość jego suwerenności. Nie wątpionow ich prawdziwość, gdyż opierały się na wystarczających założeniach metodycznych, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrok śmierci w Toruniu

  Sprotestantyzowany Toruń z wrogością przyjął otwarcie w nim kolegium jezuickiego. Narastające napięciedoprowadziło w 1724 roku do gwałtownego wybuchu, którego bezpośrednią przyczyną był drobnyincydent. W kolegium kończono (16 VII) rok szkolny nabożeństwem dziękczynnym, z procesją teoforyczną,w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawosławie i unia w Polsce

  Polityczna sytuacja Polski w drugiej połowie XVII wieku (najazd szwedzki i wojny kozackie) miała duży wpływ na sprawy wyznaniowe.

  Bunt Kozaków pod wodzą Bohdana Chmielnickiego nie zapowiadał początkowo łączenia ich dążnościpolitycznych ze sprawą prawosławia w Polsce. Chmielnicki wszakże rychło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plany unii i konwersje

  Pogłębiona religijność wielu ludzi, wstrząśniętych wojną 30-letnią, pietystyczne i eschatologiczne prądy,istniejące obok indyferentyzmu i racjonalizmu, zachowały w niektórych katolickich i ewangelickich kręgachdążność do unii wyznań chrześcijańskich. Była ona najsilniejsza w Niemczech, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy obrządku ormiańskiego i greckiego

  Arcybiskup Ormian unitów, Wartan Hunanian, choć był koadiutorem twórcy unii, arcybiskupa MikołajaTorosowicza (zm. 1681), objął swój urząd we Lwowie dopiero w 1686 roku, gdyż wcześniej, pracując narzecz unii w Armenii, został uwięziony i odzyskał wolność dzięki zabiegom papieża Innocentego XI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leibniz i Bossuet

  Wielki filozof, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), ewangelik, w młodości bardziej niż w starszymwieku oddawał się pobożności i usilnie działał na rzecz pojednania wyznań chrześcijańskich. Miał rozległe kontakty z ewangelickimi i katolickimi władcami, podobnie jak z uczonymi tych wyznań. Naukę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod zamojski

  Kościół katolicki obrządku greckiego w Polsce posiadał bardzo dużo parafii, gdyż istniały one prawie wkażdym większym osiedlu. Natomiast słabo przedstawiało się początkowo przygotowanie duchownych iich poziom intelektualny, czy nawet religijny. Założone (1653) pierwsze seminarium duchowne w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwersje królów i utrwalenie anglikanizmu

  Anglią rządził lord protektor, Oliver Cromwell, po ścięciu (1649) króla Karola I, który pod wpływemżony, francuskiej księżniczki Henriette, katoliczki, początkowo sprzyjał katolikom, lecz nie mógł wieledla nich uczynić, mając w opozycji do siebie prezbiteriańsko nastawiony parlament. Lord...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie w Rosji

  Prawosławni w tym kraju już w poprzednim okresie odcięli się od infiltracji katolickiej i ewangelickiej,Cerkiew zaś została bardzo uzależniona od carów. Większych problemów wyznaniowych nie było, bodługo istniały tylko niewielkie wspólnoty katolików i ewangelików. Zaczęły się te problemy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 983

  praca w formacie txt

Do góry