Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DZEDZU, Cheju

  Diecezja w Korei Pd. na wyspie Dzedzu-do (na Morzu Wsch.chiń.), sufr. Kuangdzu; eryg. 21 III 1977 z prefektury apost. Dzedzu-do utworzonej 28 VII 1971 z części archidiec. Kuangdzu i powierzona Towarzystwu św. Kolumbana;

  zajmuje 1840 kmz i liczy 431 900 mieszk., w tym 13 560 katolików, 10 parafii, 6 księży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIADEK FERDYNAND SDS

  Imię zak. Benigny, ur. 11 IX 1878 w Chorzowie, zm. 12 XII 1929 w Krakowie, publicysta, organizator polskiej prow. -> salwatorianów.

  Do zgromadzenia wstąpił 1895 w Rzymie; po studiach filoz. na Angelicum i teol. na Gregorianum, uwieńczonych doktoratem, przyjął 1901 święcenia kapł.; 1906 powrócił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIADUSKI JAN bp.

  ur. 1496 w Opoczyńskiem, zm. 28 VII 1559 w Brzozowie.

  Z poparciem prymasa M. Drzewickiego od 1513 studiował na Akademii Krak., nast. w Bolonii (uzyskując tu doktorat praw) i w Rzymie; po powrocie został sekretarzem król., członkiem kapituł (włocł., łowickiej, pozn. i kiel.), a 1540 sufraganem włocł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIADY

  Udramatyzowane widowisko ludowe, będące prastarym obrzędem magicznym w celu obudzenia do życia martwej przyrody oraz sprowadzenia jej płodności i urodzaju (agrarne religie); w folklorze pol. również Zaduszki.

  Obrzęd występował przede wszystkim u Słowian, a także u ludów Skandynawii, Bałkanów i Azji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁANIE

  Właściwość -» bytu, polegająca na wywoływaniu zmiany w określonym -»• celu, czyli skutku wewnętrznego lub zewnętrznego (wyznaczona jego naturą, a nie czynnikami zewnętrznymi); nie zakłada z konieczności zmiany w naturze podmiotu działającego (-»• absolut) ani nie oznacza koniecznie przy-czynowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPUTA TEOLOGICZNA

  (łac. disputare razem roztrząsać), wspólne rozprawianie i dociekanie na tematy teol., mające charakter polem., w odróżnieniu od teol. -* dialogu (I). Za podstawę chrzęść, koncepcji d.t. uważa się międzyosobowy przekaz myśli -> objawienia Boga w ST i Jezusa Chrystusa w NT, „wcielonych" w dźwięk słów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /22 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZUNICI

  (łac. niezjednoczeni), termin określający wyznawców Kościoła prawosławnego, którzy nie przyjęli -> brzeskiej unii (1596), a także analogicznie ormian nie uznających unii zawartej 1635 przez abpa Mikołaja Torosowicza ( -> ormiański Kościół katolicki w Polsce).

  Termin d. w odniesieniu do prawosławnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTANS SPOŁECZNY

  Miara prawdopodobieństwa (wyznaczonego względami społecznymi lub kulturowymi) nawiązania styczności społecznej między 2 jednostkami oraz intensywności nawiązanych pomiędzy nimi stosunków.

  D.s. pionowy między 2 jednostkami jest tym większy, im bardziej różnią się one od siebie pozycją zajmowaną w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTRYBUCJONIZM

  Kierunek ->- społecznej doktryny chrześcijańskiej postulujący konieczność upowszechnienia i decentralizacji własności wytwórczej, zapoczątkowany w Anglii przez G.K. -> Chestertona (1874-1936) i H. -> Belloca (1870--1953), a kontynuowany w Stanach Zjedn. przez myślicieli protest., m.in. H. Agara, O.E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTYNKTORIUM

  (łac. distinguere wyróżniać), oznaka w formie krzyża (złotego lub pozłacanego), przysługująca członkom kapituły katedralnej i kolegiackiej, noszona na piersiach na jedwabnej wstędze lub na łańcuchu.

  D. kapitulne, ustalane bullą erekcyjną kapituły lub indultem Stolicy Apost. (kan. 409 § 1), nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 893

  praca w formacie txt

Do góry