Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DZIECIĘCTWO DUCHOWE

  Forma dążenia do chrześcijańskiej -» doskonałości przez odnoszenie się do Boga jako do dobrego Ojca przy zachowaniu niektórych cech dziecka (-+ dziecięctwo Boże).

  Założenia drogi d.d. mają punkt wyjścia w ST w ujęciu Boga jako troskliwego Ojca (Pwt 7,8; Ps 103,13; Iz 54,8; Jr 31, 3.20; Oz 11,1-4; Ml...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /4 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCE CZASOPISMA RELIGIJNE - POWSTANIE i ROZWÓJ

  D.cz.r. w Polsce wykształciły się z uprzednich form dziecięcego czasopiśmiennictwa, w którym od początku dominowały mor.-rel. tendencje. W pierwszym okresie rozwoju rodzimego czasopiśmiennictwa dziecięcego (1824-34) wydawcy i red. uważali za pierwszoplanową potrzebę krzewienia i utrwalania cnót mor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /15 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCE CZASOPISMA RELIGIJNE - PROBLEMATYKA

  D.cz.r., ukierunkowane przede wszystkim wychowawczo, początkowo szerzyły kult eucharyst., maryjny i świętych — głównie pol. i patronów młodzieży, a liturgię w szerszym zakresie dopiero po II wojnie świat, przez objaśnienia do poszczególnych części mszy („Młody Głos") oraz refleksje na temat modlitw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /11 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCE CZASOPISMA RELIGIJNE

  Periodyki religijne o różnej częstotliwości ukazywania się, przeznaczone dla dziecka, wydawane przez osoby prywatne, zakony, chrześcijańskie organizacje religijne oraz instytucje wydawnicze w celach katechetycznych i apostolskich, a także wychowawczych, patriotycznych, oświatowych i rozrywkowych.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘ JEZUS - W POEZJI POLSKIEJ

  Motyw D.J., związany z bożonarodzeniową tradycją lit., pojawiał się już w anonimowych utworach poetyckich z XV i XVI w., umieszczonych m.in. w kancjonale puławskim (z 1551), kórnickim (z 1551-55), nieświeskim (z 1563) i tzw. kancjonale ks. S.S. Jagodyńskiego (Kr 1695), zawartych w Kolędach polskich I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /18 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECH JÓZEF

  ur. 1 III 1891 w Mazańcowicach (k. Bielska-Białej), zm. 28 XII 1957 w Poznaniu, filolog klasyczny.

  Po studiach filologii klasycznej na UJ (1910-14) oraz prawa i historii na uniw. we Lwowie (1918-21), gdzie 1920 uzyskał doktorat na podstawie pracy De Hieronymi laudationum fune-brium colore rhetorico (Lw 1919)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘ JEZUS - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Oratorianie w Paryżu zorganizowali ok. 1629 wśród świeckich uczestników oratorium Bractwo D.J. o celach ascet. i kultowych; bractwa takie powstały później w Aix-en-Provence, Lyonie, Mâcon, Vendôme i Reims . Małgorzata od Najśw. Sakramentu (Marguerite Parigot) przy współpracy J. Parisota założyła 1636...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECI DUSZPASTERSTWO

  Działalność zbawcza Kościoła wobec -f dziecka, skoncentrowana wokół -» parafii i rodziny, a także wychowawczo-dydaktycznych instytucji kościelnych, w niektórych krajach również szkoły ( -> szkolnictwo), zainicjowana przez -> chrzest (najczęściej w okresie niemowlęctwa); polega na stopniowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /4 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘ JEZUS - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Pod wezwaniem D.J. powstawały od XVII w. liczne wspólnoty zak. żeńskie dla działalności charytatywnej, zwł. opieki nad dziećmi i młodzieżą, ubogimi, starcami i chorymi.

  ° córki dziecięctwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, Filles de l'Enfance de Notre-Seigneur Jésus-Christ, zał. przez Jeanne de Juliard w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /17 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECI MARYI

  Stowarzyszenia religijne zakładane w XIX i XX w. w celu rel.mor. odrodzenia kobiet; później stanowiły organizację pomocniczą -> Akcji Katolickiej, a strukturą i charakterem zbliżone były do -> sodalicji mariańskiej i korzystały z jej uprawnień; kilka odgałęzień powstało m.in. pod kierunkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /20 074

  praca w formacie txt

Do góry