Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DZIECKO - STATUS PRAWNY

  Pojęcie i termin d. występuje w prawie kan. i w prawie świeckim w sposób niejednoznaczny.

  A. W PRAWIE KANONICZNYM — W ścisłym znaczeniu, wg KPK, d. jest osobą fiz. przed ukończeniem 7 roku życia (kan. 88 § 3). Zasada ta przejęta od ces. Justyniana I Wielkiego, wprowadzona została po raz pierwszy do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /13 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDUSZYCKI MAURYCY

  ur. 10 II 1813 w Rychcicach (k. Sambora), zm. 22 IV 1877 we Lwowie, historyk, publicysta.

  Początkowo kształcił się u bazylianów i jezuitów, a 1832-36 studiował prawo na uniw. we Lwowie; zostawszy 1851 kuratorem Zakładu Nar. imienia Ossolińskich, uporządkował administrację i księgowość, zlikwidował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDUSZYCKI WOJCIECH

  ur. 13 VII 1848 w Jezupolu (k. Stanisławowa), zm. 23 III 1909 w Wiedniu, polityk, filozof, eseista i literat.

  Po studiach prawa 1867-72 w Wiedniu uzyskał doktorat i 1894 został docentem, a 1896 prof, historii filozofii i estetyki na uniw. we Lwowie; od 1887 był członkiem Akademii Umiejętności. Prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /5 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - ROZWÓJ

  Jest najbardziej charakterystyczną cechą d. ; składają się nań procesy kształtowania, różnicowania i dojrzewania struktur biotycznych (komórki, tkanki, narządy, układy, aparaty) i psych. (m.in. schematy czynnościowe i poznawcze) oraz wynikające z nich funkcje fizjol. (np. wydzielania hormonów) i psych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /64 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICTWO BOŻE

  Specyficzny stosunek wspólnoty religijnej do Boga oraz Boga do swego Judu, oparty na dziecięctwie Bożym, a zarazem dobro eschatyczne obiecane przez Boga -» człowiekowi (II E, III C).

  1. W Starym Testamencie — pojęcie d.B., wynikające z naczelnej idei przymierza Boga z Izraelem, obejmuje 3 relacje:

  ° Bóg —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /4 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - WYCHOWANIE i KSZTAŁCENIE

  Polegają na oddziaływaniach zamierzonych (zgodnie z ideałem wychowawczym) i nie zamierzonych, bezpośrednich i pośrednich środowiska spo-łeczno-kulturowego (rodzinnego i pozarodzinnego) oraz biogeograficznego — modyfikujących sferę biotyczną (m.in. aparat koordynacyjno-regulacyjny, aparat ruchu) i psych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /64 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO

  Człowiek w okresie od urodzenia do pierwszych lat dojrzewania (0-12 rok życia), będący w stanie intensywnego rozwoju (-> człowiek II); stanowi część składową rodziny, a także potomstwa.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

  Organizacje zakładane w celu pomnożenia kultu oraz formacji religijno-moralnej i apostolskiej dzieci, kierowane przez dorosłych (duszpasterzy, wychowawców lub działaczy społecznych), stanowiące jedną z podstawowych metod dzieci duszpasterstwa albo działań opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /13 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWA LITERATURA POLSKA

  Utwory literackie przeznaczone dla dzieci i młodzieży przez ich twórców, jak też wtórnie, przez zinstytucjonalizowane formy przekazu (wypisy podręcznikowe, antologie czytanek szkolnych itp.), a ponadto przyswajane przez młodego czytelnika dzięki ich atrakcyjności i przystępności (np. postać dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /32 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCTWO BOŻE

  Nadprzyrodzony stan -> człowieka (II E, III C) wynikający z jego -> adopcji przez Boga, dzięki której upodobniony do niego jako do Ojca może uczestniczyć (partycypacja) w wewnątrztrynitarnym życiu Trójcy Świętej.

  I. PODSTAWY BIBLIJNE — W ST wcześniejsze od idei d.B. było przekonanie, że cały naród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /11 862

  praca w formacie txt

Do góry