Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DZIEŁA PAPIESKIE

  Organizacje obejmujące — Dzieło Rozkrzewiania Wiary (papieskie dzieła I), Dzieło świętego Dziecięctwa (-+ papieskie dzieła II), Dzieło św. Piotra Apostoła dla Duchowieństwa (-»- papieskie dzieła III) oraz zaliczaną do tej formacji Mis. Unię Duchowieństwa (-» papieskie dzieła IV) i Mis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEJÓW FILOZOFIA

  Nauka filozoficzna o ostatecznych czynnikach sprawczych, istocie i sensie ludzkich dziejów jako całości, zw. dawniej także historiozofią ; związana początkowo z problematyką teologii dziejów (-»• teologia historii); jako odrębna dyscyplina ukształtowała się w XVIII w. ; pojęcie f.d. wprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /36 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZENIE

  Jedno ze źródeł nabywania prywatnej własności; polega na jej przejęciu mocą -> testamentu lub ustawy (ab intestato) przez spadkobierców, którzy wchodzą w uprawnienia i obowiązki spadkowe.

  Prawo do d. wywodzi się z -> prawa naturalnego (STh 2 II q 101 a. 1 ad 2), co potwierdził pap. Leon XIII (enc. -»•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZNOŚĆ

  Przekazywanie cech fizycznych, fizjologicznych i psychicznych z pokolenia rodzicielskiego na ich potomstwo (-> genetyka) ; jest podstawową właściwością związaną z procesem rozmnażania się i rozwoju organizmów żywych ; cechy te ujawniają się w wyniku działania nie tylko czynnika dziedzicznego, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZNOŚĆ - DZIEDZICZENIE CECH BIOLOGICZNYCH

  Próby wyjaśnienia mechanizmów i natury d. były różne, np. zapatrzenie się (Rdz 30,31-42), teoria pangenezy Hipokratesa (podjęta później przez Ch. -*• Darwina), przekonanie o dziedziczeniu cech nabytych, będące dla J.B. Lamarcka podstawą teorii -> ewolucji, krew jako podłoże d.

  Podstawowe prawa d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /6 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZNOŚĆ - DZIEDZICZENIE CECH PSYCHICZNYCH

  Związane jest z genetycznym uwarunkowaniem podstawowej struktury psychicznej -+ człowieka (II A, B), zwł. jego -> dyspozycji oraz funkcji poznawczych i motywacyjnych.

  Każdy akt zachowania uwarunkowany jest równocześnie d. i środowiskiem, np. niemowlę w ok. 5 miesiącu życia spontanicznie reaguje strachem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /10 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEJE APOSTOLSKIE (Dz)

  Księga historyczna umieszczona po Ewangeliach, a przed Listami Pawła Apostoła w -*• kanonie Pisma świętego NT; jest II częścią dzieła -» Łukasza Ewangelisty. Tytuł, występujący po raz pierwszy w -+ kanonie Muratoriego pod koniec II w., nawiązuje do staroż. gatunku lit. opiewającego główne czyny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /15 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICTWO bł. JANA SARKANDRA

  Właśc. Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku, katolickie towarzystwo wydawnicze z siedzibą w Cieszynie, zał. 1873 przez ks. I. -*• Świeżego w celu szerzenia i utrzymania pol. kultury przez wydawanie czasopism, książek (rei., hist., przy-rodoznawczych, pedagog.;, powieści, poezji)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /3 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - KATECHEZA

  Stanowi podstawową formę nie tylko kształtowania mentalności religijnej d., ale także stopniowego przekazywania mu doktryny chrzęść, zawartej w -* objawieniu Bożym.

  A. W KOŚCIELE KATOLICKIM — katecheza początkowo towarzyszyła rozwojowi d. w ramach rei. oddziaływania rodziny chrzęść, by ostatecznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /24 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - OPIEKA

  Dotyczy tworzenia podstawowych warunków życia i rozwoju d. w rodzinie i wspólnocie, a w szczególnych przypadkach przejmowania całkowitej odpowiedzialności za jego losy przez instytucje pomocnicze lub zastępcze; Kościół współcz. współdziała z państw, i społ. systemem zabezpieczeń w akcjach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /42 197

  praca w formacie txt

Do góry