Religia /13 187 prac/

  • Ocena brak

    DZIERŻANOWSKI BONAWENTURA OFMRef

    ur. ok. 1588, zm. 17 IX 1649 w Stopnicy (k. Buska Zdroju), działacz zakonny.

    Do bernardynów wstąpił na pocz. XVII w. i po studiach teol. był m.in. lektorem teologii mor. w Poznaniu, a od 1625 gwardianem w Opatowie;

    1626 przeszedł do mlp. kustodii reformatów, gdzie 1630 został wybrany kustoszem na wspólnej...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 161

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DZIEKĄŻNIA

    Parafia w dekanacie skalbmierskim w diecezji kieleckiej; wieś wzmiankowana 1326.

    Erygowano ją przy drewnianym kościele św. Marii Magdaleny, ufundowanym (wg J. Długosza) ok. 1220 przez bpa Iwona Odrowąża; kanonik krak. Paweł z Zatora wzniósł ok. 1440 murowany kościół, z którego zachowała się got...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 192

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DZIERŻAWA

    Przeniesienie prawa używania jakiejś rzeczy na określony czas łącznie z pobieraniem z niej pożytków w zamian za odpowiednie wynagrodzenie, zw. czynszem. D. bez określenia czasowego, czyli wieczysta, nazywa się emfiteuzą.

    W prawodawstwie kośc. od najdawniejszych czasów d. była formą administracji...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /2 075

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DZIERGOWICE

    Parafia w dekanacie kozielskim w diecezji opolskiej. Wieś znana z patriotyzmu ludności pol. w okresie panowania prus. i niemieckiego.

    Kościół drewniany św. Anny zbudowano 1610; od 1798 był w D. lokalista, a parafię erygowano 1893; staraniem ks. P. -* Brandysa wzniesiono 1903-06 neogot. kościół par.; już...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 457

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DZIERŻOŃ JAN ks.

    ur. 16 I 1811 w Łowkowicach (k. Kluczborka), zm. 29 X 1906 tamże, pszczelarz.

    Po studiach teol. na uniw. we Wrocławiu przyjął 1834 święcenia kapł. i został wik. w Siołkowicach k. Opola; 1835-38 był adm., a 1838-69 prob, w Karłowicach (k. Brzegu). Z uwagi na konflikty z władzą kośc. z powodu...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /2 604

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DZIEROŻYŃSKI FRANCISZEK SJ

    ur. 13 I 1779 w Orszy (Białoruska SRR), zm. 22 IX 1850 we Fredericku (k. Baltimore), organizator jezuickiej prowincji zakonnej w Marylandzie.

    Do zakonu wstąpił 1794 w Połocku, gdzie odbył studia filoz.--teol. i przyjął ok. 1805 święcenia kapł., po czym wykładał teologię; po usunięciu 1820 jezuitów z...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 259

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DZIERZĄŻNO WIELKIE

    Parafia w dekanacie Strzelce Krajeńskie w diecezji gorzowskiej, eryg. 1957; kościół MB Różańcowej z 1595 (fundacji Piotra Czarnkowskiego) jest budowlą orientowaną, konstrukcji szkieletowej, wypełnionej cegłą, z wieżą konstrukcji słupowej, oszalowaną; ma późnorenesanso-wy ołtarz główny z pocz. XVII...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /437

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DZIEŃ POJEDNANIA

    Żydowskie święto powszechnego przebłagania Boga za grzechy, obchodzone 10 tiszri (wrzesień-październik).

    Najwięcej uwagi obchodowi D.P. poświęca Kpł 16, określająca obrzędy i znaczenie święta. Główną postacią O.P. był -> arcykapłan, który po rytualnych obrzędach i przywdzianiu szat liturg...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /3 485

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DZIEŁO św. RAFAŁA, Sankt - Raphaels - Verein

    Organizacja niemieckich katolików do spraw opieki nad katolickimi emigrantami oraz uchodźcami prześladowanymi z racji politycznych czy rasistowskich; powstało 1871 w Moguncji z inicjatywy kupca P.P. Cahensly'ego, a 1878 uzyskało zatwierdzenie pap. Leona XIII.Początkowo zrzeszało osoby zobowiązujące się do...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /3 052

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DZIEKAN

    (gr. deka dziesięć), Urząd przełożonego sprawującego określoną władzę w niektórych wspólnotach kościelnych albo godność w niektórych zespołach kolegialnych; jego zastępcą jest wicedziekan. Nazwa wywodzi się ze staroż. zwyczaju przewodzenia 10-osobowej grupie.

    1. D. wikariusz okręgowy poza...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /9 477

    praca w formacie txt

Do góry