Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Seminaria i duchowieństwo

  Zakładanie seminariów duchownych diecezjalnych, nakazane przez sobór trydencki, było kontynuowanew omawianym okresie. We Francji istniały zgromadzenia zakonne (misjonarze, eudyści, oratorianie),które zajmowały się także w innych krajach prowadzeniem seminarów. Po 1650 roku diecezje francuskiemniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistyka i kwietyzm

  Psychologizm, często stosowany w kazuistyce moralnej, w duchowości doprowadził do lekceważeniamistyki, a nawet do jej kryzysu. Jaskrawym przykładem tego ostatniego zjawiska stała się sprawa pani Guyon i związany z nią konflikt dwóch wybitnych teologów, Bossueta i Fenelona.

  Jeanne-Marie Guyon de Chesnoy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenia papieży i ingerencje króla

  Ludwik XIV nie wycofał się ze stanowiska antyjansenistycznego. Zgromadzenie kleru przyjęło formułępotępiającą jansenizm, papież Aleksander VII ją zatwierdził (1661, podobnie jak w 1657 roku wcześniejsząformułę), a król dekretem nakazał podpisywać. Gdy zakonnice z Port-Royal odmawiały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura duchowa i ascetyczna

  Nastawienie na problemy codziennego życia, widoczne w kazuistyce, skłaniało teologów do opracowaniazagadnień z życia duchowego, kształtujących pobożność szerszego kręgu ludzi. Oratorianin, zwolennikjansenizmu, Pasquier Quesnel, opublikował kilkakrotnie wydawane Prieres chretiennes (1687). Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasquier Quesnel, Fènelon i bulla Unigenitus

  Pasquier Quesnel (1634-1719) był oratorianinem, który przybył do Brukseli, nie chcąc we Francji podpisaćformuły antyjansenistycznej, i pozostał z Arnauldem do końca jego życia. Przejął potem inicjatywę wkręgach jansenistycznych i rozpoczął drugi etap sporów o naukę Jansena.

  W Rzymie papież...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia i mauryni

  Dzieje Kościoła, zwłaszcza starożytności chrześcijańskiej, były poprzednio (w okresie polemik wyznaniowych)argumentem na ortodoksyjność wiary lub przeciw niej. Zainteresowanie historią pozostało, anawet pod wpływem Oświecenia się rozwinęło. Jej postęp łączył się z ogólnym rozwojem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /6 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANSENIZM I TEOLOGIA

  Francja miała w XVII wieku hegemonię polityczną i kulturalną, zajmowała też pierwsze miejsce w teologui życiu kościelnym. Jej Kościół był jednak już przy końcu poprzedniego okresu rozbity wewnętrznieprzez spór jansenistowski. Trwał on przez dalsze pokolenia, będąc nie tylko ruchem religijnym i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Janseniści i Prowincjałki

  Pod koniec poprzedniego okresu Janseniści podjęli atak na swoich przeciwników, oskarżając ich o laksyzmw teologii moralnej. Znany już doktor A. Arnauld i doktor Sorbony Jacques Hallier (zm. 1683)zebrali te zarzuty w publikacji Teologia moralna jezuitów, co wykorzystał później autor Prowincjałek.Jezuici z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montesguieu i Wolter

  We Francji (w pierwszej połowie XVIII wieku) nie było takiej wolności religijnej, jak w Anglii. Kościółkatolicki, ujęty w karby gallikanizmu, przygnieciony jak całe państwo absolutyzmem oświeconym, byłbardziej sformalizowany niż Kościół anglikański. Wolnomyśliciele francuscy, nawet gdy wyznawali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolnomularstwo (masoneria)

  Pragnienie postępu moralnego na drodze braterstwa i solidarności wszystkich ludzi tkwiło na pewno wgenezie wolnomularstwa (masonerii). Powstało ono w anglikanizmie, w którym nowe grupy wyznaniowe(kwakrzy, metodyści i in.) pragnęły przede wszystkim skuteczniejszego udoskonalenia człowieka,ale jest typowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 092

  praca w formacie txt

Do góry