Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EGZAMIN KOŚCIELNY

  Sprawdzenie wiadomości w sytuacjach określonych przez Kodeks prawa kanonicznego lub in. przepisy prawa kościelnego.

  1. Egzamin przed święceniami składają alumni seminarium duch. przystępujący do święceń (diakonat i prezbiterat) z wiadomości dot. ich posłannictwa (kan. 996 § 1); przyjmowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - RELIGIJNA LITERATURA CHRZEŚCIJAŃSKA

  Rozwój myśli chrzęść, w E. utrwalono w tamt. piśmiennictwie (zwł. III-VII w.) w językach gr., koptyjskim i arab., którymi posługiwali się chrześcijanie; języka gr., dzięki istnieniu silnego ośrodka w Aleksandrii, używano oficjalnie w piśmiennictwie kośc. do VI w. (stracił znaczenie po Soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /21 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - KOŚCIOŁY UNICIUE

  Do Kościołów unickich powstałych w E. zalicza się Kościół koptyjski i melchicki, pozostałe zaś są wspólnotami napływowymi.

  1. Kościół koptyjski — Unia ogłoszona 1442 na Soborze Flor. (bullą Cantate Domino z 4 III 1442) oraz zawarta 25 VI 1597 między pap. Klemensem VIII a patriarchą koptyjskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGGERSDORFER FRANZ XAVER

  ur. 22 lì 1879 w Pörn-dorf (k. Eggenfelden), zm. 20 V 1958 w Pasawie, teolog i pedagog.

  Po studiach filoz. i teol. w Pasawie przyjął 1903 święcenia kapł., po czym odbył specjalizację na uniw. w Monachium, gdzie na podstawie pracy Der heilige Augustinus als Pädagoge und seine Bedeutung für die Geschichte der...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - KOŚCIOŁY PRZEDCHALCEDOŃSKIE i PRAWOSŁAWNE

  Spośród Kościołów przedchalcedońskich w E. już od starożytności istnieje Kościół koptyjski, jakobicki i ormiański, a w XIII w. wyodrębnił się prawosł. Kościół melchicki.

  1. Kościół koptyjski — wyodrębnił się po 457 z Kościoła powsz. (-> Aleksandria II D 1); był prześladowany przez ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /12 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGGLESTON EDWARD

  ur. 10 XII 1837 w Veray (stan Indiana), zm. 2 IX 1902 w Joshua's Rock k. Lake George (stan Nowy Jork), pisarz i historyk.

  Początkowo był wędrownym kaznodzieją i pastorem metodystów; 1874 założył wspólnotę Church of Christian Endeavour. Wykorzystując doświadczenia z okresu wędrówek, napisał kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

  W końcu XVIII w. krótkotrwałe misje herrnhutów w E. nie dały wyników. Za rządów Muhammada Ali (1769-1849), dzięki rei. tolerancji, metodyści ang. (Donald MacPherson, James Bartholomew, MacBrair) wspomagani przez Niemców prowadzili 1825-35 misje wśród muzułmanów; załamały się one w następstwie przeszkód...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPCJANKI SERCA JEZUSA, egipskie siostry Najświętszego Serca, soeurs égyptiennes du Sacré - Coeur

  Zgromadzenie zak. obrządku koptyjsko-katolickiego na prawie pap., zał. 1912 w Aleksandrii.

  Powstały z zał. w 2. poł. XIX w. w Libanie zgrom, sióstr Najśw. Serc Jezusa i Maryi (z domem głównym w Bejrucie), które 1890 przeniosły się do Egiptu; po wydaleniu 1911 większości sióstr zakonnice tubylcze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGBERT z YORKU OSB abp.

  zm. 19 XI 766 w Yorku, pedagog i kanonista; był kuzynem Ceolwulfa i bratem Ed berta, królów Nortumbrii.

  Studiował w Rzymie, gdzie wstąpił do zakonu i przyjął diakonat; zasłynął jako twórca i nauczyciel szkoły klasztornej w Yorku; jego uczniem był Alkuin; 732 został bpem, a 735 abpem Yorku; prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - STATYSTYKA

  W 1955 E. liczył 22,5 min ludności, z czego 19 min muzułmanów, 3,1 min chrześcijan, w tym 18 000 katolików różnych obrządków i 150 000 protestantów oraz 65 000 żydów. Katolicy obrządku łac. mieli 3 wikariaty apost., 47 parafii, 142 kościoły, 24 księży diec. i 223 zak., 1765 sióstr oraz 60 000 wiernych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /6 825

  praca w formacie txt

Do góry