Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EGOIZM

  (łac. ego ja), postawa kierowania się motywem własnej korzyści (zwł. w sytuacji konfliktowej), przeciwstawna altruizmowi; przejawia się w przedkładaniu własnych dóbr, spraw i pragnień nad potrzeby bliźniego (niezależnie od wielkości strat i krzywd, jakie on ponosi), nieliczeniu się z jego osobową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /9 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZARCHA

  (gr. sprawujący urząd), przełożony kościelny z władzą zwyczajną zastępczą, zarządzający -> egzarchatem w imieniu -*• papieża, -> patriarchy lub -»• arcybiskupa, wyjątkowo zaś w imieniu własnym; różni się od apost. -+ administratora (I), który rządzi -*• eparchią eryg. kanonicznie.

  Tytuł e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOTYZM

  (łac. ego ja), skłonność do nadmiernego zajmowania się sobą i koncentrowania uwagi otoczenia na własnej osobie; często utożsamiany z -*• egocentryzmem.

  Wyraża się w wymaganiu dowodów pamięci, pozyt. uczuć przy braku umiejętności ich odwzajemniania, w przecenianiu własnych możliwości, zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZARCHAT

  Terytorium kościelne, na którym z racji początkowego stadium organizacyjnego, niewielkiej liczby wiernych lub in. ważnej przyczyny (np. zgody władz państw.) brak warunków do erekcji -» eparchii.

  W starożytności e. obejmował kilka prowincji w ramach jednej diecezji cywilnej z bpem mającym władzę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGREGIAE VIRTUTIS

  List apostolski pap. Jana Pawła II z 31 XII 1980, ogłaszający świętych Cyryla i Metodego współ-patronami Europy (DC 78(1981) 110-111).

  Okazją stała się 100 rocznica wydania przez pap. Leona XIII enc. Grande munus wprowadzającej do kośc. kalendarza wspomnienie obydwu świętych, 1100 rocznica wysłania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA

  (gr. exegesis wyjaśnienie), stosowanie zasad i reguł hermeneutycznych (-»- biblijna hermeneutyka) w celu wydobycia prawdziwego sensu tekstu biblijnego (-» Biblia II); stanowi zasadniczą dyscyplinę naukową biblisty ki.

  Tak rozumiana e.b. jest zróżnicowana — od form prostych (np. przekład, parafraza, glosa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGWLN Św. OSB bp.

  ur. w 2. poł. VII w. w hrabstwie Worcester, zm. 30 XII 717 lub 720 w Evesham, reformator życia kośc. w Anglii.

  Kształcił się u benedyktynów w Worcester, gdzie został mnichem i przyjął święcenia kapł.; nast. był doradcą Etelreda, króla Mercji, a ok. 692 został bpem Worcester; podjętej przez E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA - STAROŻYTNOŚĆ

  E.b. u swych początków koncentrowała się nad dalszym formowaniem się tekstu bibl. aż do ostatecznego ustabilizowania źródeł bibl.; później objęła także interpretację źródeł bibl. w wersji zarówno żyd., jak i chrześcijańskiej.

  A. W ŹRÓDŁACH BIBLIJNYCH — pierwsze ślady e.b. dostrzega się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /26 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZALTACJA

  (łac. uniesienie), stan wzmożonego nastroju wywołany przez gwałtowne spotęgowanie i skoncentrowanie pozytywnych -> emocji wraz z podporządkowaniem im procesów fizjologicznych i psychicznych; jest niekiedy cechą osobowości skłonnej do nadmiernej uczuciowości i przesady w wyrażaniu własnych przeżyć lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGO

  (łac. ja), świadoma warstwa -> osobowości, najbardziej odpowiadająca postrzeganemu -* ja, pełniąca funkcje mediatora pomiędzy niezorganizowanymi impulsami płynącymi z -> id a wymaganiami stawianymi przez -> superego dzięki rozbudowaniu -*• mechanizmów obronnych; w dążeniach swoich kieruje się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 879

  praca w formacie txt

Do góry