Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Brewe kasacyjne i restytucja

  Nowy papież, Klemens XIV, wybrany z przekonaniem, że zniesie zakon jezuitów, ociągał się cztery lata.Francuski poseł, kardynał Francois-Joachim de Bernis, z upoważnienia wszystkich dworów burbońskichżądał tego już wkrótce (22.07.1769) po konklawe. Klemens XIV po kilku miesiącach wyraził zgodę w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony żeńskie

  W życiu zakonnym tego okresu bardziej ceniono sobie aktywność niż kontemplację. Obostrzona klauzuranie sprzyjała czynnemu żyć sióstr zakonnych, co studziło zapał do tworzenia nowych zakonów żeńskich,czy nawet zgromadzeń, a także zmniejszało aktywność dawniejszych (urszulanek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony męskie

  Rozwój tych zakonów z poprzedniego okresu widoczny jest we Francji jeszcze w drugiej połowie XVIIwieku i na początku XVIII wieku.

  Zgromadzenie misji (Congregatio Missionis, misjonarze, założyło swe domy w kilku krajach: na Madagaskarze(1648), w Polsce (1651), w Chinach (1697), w Hiszpanii (1704) i Portugalii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /6 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akceptanci i apelacja do soboru

  Bulla, według zasad gallikanizmu, musiała przejść przez aprobatę biskupów i zostać wpisana do aktparlamentu. Zanim to uczyniono, wykorzystano rozróżnienie między guaestio iuris i guaestio facti. Niekwestionowano, że potępione zdania są w dziele Quesnela (guaestio facti), natomiast niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIECEZJE, ZAKONY, ŻYCIE RELIGIJNE

  Stabilizacja państw i wyznań po pokoju westfalskim zaznaczyła się w życiu Kościoła brakiem w Europienowych biskupstw, które wyjątkowo tworzono w Ameryce i krajach misyjnych. Wśród biskupów, podobnijak wśród papieży tego okresu, mało było takich, którzy zdobyli wielkie nazwiska. Jeżeli zaś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Milczenie i jansenizm polityczny

  Filip Orleański zdecydował się na wydanie królewskiego rozkazu (1717), by obie strony zachowały milczenie.W Rzymie wszakże dekret inkwizycji potępił apelację, a Klemens XI ogłosił (1718, Pastoralisofficii) ekskomunikę na tych, którzy nie przyjmują bulli Unigenitus Dei Filius. Parlament paryski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupstwa i biskupi

  Zmian w sieci metropolitalnej i diecezjalnej potrzebował najbardziej Kościół w cesarstwie, w którympodczas reformacji upadły dwie prowincje kościelne: bremeńska i magdeburska oraz biskupstwa Verden iMinden. Nowe rozgraniczenie biskupstw przeprowadzono dopiero na początku XIX wieku, jedynie Fuldastała się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblistyka i teologia

  Egzegeci, zwłaszcza z kręgu Port-Royal, nie przestali zajmować się przedstawianiem duchowego i moralnegosensu Biblii, jak to czynił Bossuet. W kołach jansenistycznych wypracowano system figuryzmu,którego przedstawicielem stał się oratorianin Jacques Joseph Duguet (zm. 1733), słynny licznymi i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapituły i kapitulacje wyborcze

  Do zasadniczych uprawnień kapituł katedralnych od średniowiecza na leżał wybór (elekcja) biskupów.Ograniczono je z czasem przez konkordaty i papieskie przywileje, dzięki którym monarcha zyskał prawdo wyznaczania (nominacji) biskupa. Zawsze jednak obowiązywał zasada zatwierdzania go (konfirmacji)przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazuistyka i teologia moralna

  Zagadnień moralnych, a nie tylko dogmatycznych dotyczył spór jansenistyczny. Wprawdzie schematyczniełączono jansenistów z rygoryzmem moralnym, a ich przeciwników, zwłaszcza jezuitów, z laksyzmem,ale oba kierunki istniały i miały różnych zwolenników. Jezuitę, sławnego z wymowy filozofa i moralistę, Louisa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 182

  praca w formacie txt

Do góry