Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EKSTAZA - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  E., w zależności od uwarunkowań kulturowych, przybiera różne formy—e. o charakterze intelektualno-kontemplacyjnym (np. w fiioz.-rel. mistyce w staroż. Grecji, w islamie u tzw. Beszarów czy w religiach Dalekiego Wsch.) lub o irracjonalnym (zwł. w kulturach rodo-wo-plemiennych).

  E. najczęściej występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /6 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM - GENEZA

  E. powstał w opozycji do -+ impresjonizmu, naturalizmu, a także -» realizmu; jego estetyka oparta była głównie na założeniach przeciwstawnych mimetycznym funkcjom sztuki; wysuwano przekonanie, że jej zadaniem jest odtwarzanie świata wewn. i drążenie istoty rzeczywistości (antyimpresjonizm). Szczególne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /3 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENTALNA PEDAGOGIKA

  Dział pedagogiki badający eksperymentalnie (->• eksperyment) zjawiska biol., psychol., socjol. i kulturowe związane z procesami wychowania i nauczania oraz ustalający prawa przebiegu tych zjawisk i procesów przez uogólnianie uzyskanych wyników doświadczeń; zapoczątkowana w 2. poł. XIX w. na bazie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /6 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA MYŚLENIA

  Osiąganie w myśleniu celów przy jak najmniejszym wysiłku; myślenie ekon. i zarazem skuteczne nazywa się sprawnym.

  W. Ockham podkreślając, że natura działa ekonomicznie, postulował, by w rozstrzyganiu zagadnień zachowywać e.m., czyli wyjaśniać najprościej, nie mnożąc bytów bez koniecznej potrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSKLUZYWA

  (łac. excludere wykluczyć, nie dopuścić), zw. także wetem, prawo wykluczania podczas -*• konklawe niepożądanego kandydata na -»• papieża, uzurpowane przez władców państw katolickich począwszy od XVI w. i tolerowane z różnych względów do 1904 przez Stolicę Apostolską; od poł. XVIII w. zaczęła ona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA ZBAWIENIA

  (gr. oikonomia zarządzanie), plan zbawienia ludzkości, objawiony przez Boga w dziejach Starego i Nowego Testamentu (-> historia zbawienia).

  1. Dzieje problematyki — Pojęcie e.z. ma źródło w Listach Pawła Apostoła (zwł. w łączności z terminem mysterion Ef 3,9); określa realizowanie przez Boga pełni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /14 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSKOMUNIKA

  (łac. excommunicatio wyłączenie ze wspólnoty), kościelna kara poprawcza (-»• cenzury kościelne), wyłączająca ochrzczonego ze współuczestnictwa z wiernymi; e. wymierzoną przy zachowaniu ceremonii liturg., określonych w Pontyfikale rzymskim (KPK kan. 2257 § 2), nazywa się -* anatemą (II).

  1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /8 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMII ZASADA

  Ekonomia eklezjalna, jedna z 2 podstawowych norm (obok akribeia) stosowania środków zbawienia w -»• prawosławnym Kościele; w znaczeniu szerszym — proces włączania człowieka w zbawcze dzieło Chrystusa; w sensie węższym — podstawa podejmowania wyjątkowych decyzji w konkretnych potrzebach Kościoła i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /15 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  E., z uwagi na ciągłą ewolucję pojęcia Kościoła, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów międzywyznaniowego -* dialogu (III).

  A. GENEZA — Punktem wyjścia całej protestanckiej e. są poglądy M. Lutra w 2 zasadniczych etapach rozwojowych — początkowo podkreślał on niewidzialny i czysto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /26 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPANSJA WSZECHŚWIATA

  Własność wszechświata polegająca na wzroście jego promienia w miarę upływu -> czasu; związana jest z oddalaniem się galaktyk w kierunkach radialnych od obserwatora, znajdującego się w dowolnym punkcie kosmosu.

  Idea e.w. przeniknęła do kosmologii w związku z konstrukcją modeli kosmologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 221

  praca w formacie txt

Do góry