Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EMBRIOGENEZA

  (gr. embryon zarodek, płód, genesis pochodzenie, stawanie się), teoria rozwoju osobniczego zwierząt i człowieka we wczesnych stadiach, formułująca ogólne prawa rozwoju zarodków i płodów na podstawie zjawisk stwierdzanych przez doświadczalną -* embriologię, w ramach ewolucyjnej biologii (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /8 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERY JACQUES ANDRE

  Sulpicjanin, ur. 26 VIII 1732 w Gex (dep. Ain), zm. 28 IV 1811 w Paryżu, teolog, działacz kościelny.

  Po studiach filoz.-teol. u jezuitów w Macon wstąpił do zgrom, i 1758 przyjął święcenia kapł.; wykładał przedmioty teol. w seminariach zak. w Orleanie (1759-65) i Lyonie (1765-75), był rektorem w Angers...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBRIOLOGIA

  (gr. embryon zarodek, płód, logos słowo), dział -> biologii zajmujący się badaniem rozwoju zarodkowego roślin, zwierząt i człowieka oraz budową organizmu do momentu narodzenia (-> embriogeneza); w znaczeniu szerszym — badanie procesów sterowanych przez układ nerwowy i wew-nątrzwydzielniczy, które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERYCI

  W prawie kanonicznym duchowni wysłużeni lub niezdolni do pracy (-> duchowieństwo); są oni uprawnieni do pobierania -> pensji kościelnej z dochodów -» beneficjum oddanego in. duchownemu lub z sum przyznawanych przez państwo tytułem odszkodowania za przejęte mienie kość, a także z kasy stow, wzajemnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /6 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBRUN

  Abpstwo hist, w pd.-wsch. Francji; bpstwo w E. powstało w IV w. (pierwszym bpem był św. Marcelin), a w VII w. wystąpiło jako metropolia, której do 1789 podlegały diec. Digne, Glandèves, Nizza, Vence, Senez oraz Antibes (od 1050) i Grasse (od 1224); od 1790 było przez 3 lata sufr. AixenProvence; konkordatem z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERYK Św.

  ur. ok. 1007, zm. 2 IX 1031, książę węg. z dynastii Arpadów, jedyny syn króla -> Stefana I (po śmierci najstarszego Ottona) ; jego wychowaniu ojciec poświęcił traktat Institutiones morum ad E. ducerti.

  Wychowawcą E. był 1015-23 św. Geliert (-+ Gerard), pod którego wpływem prowadził on życie pobożne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERENCJA Św.

  Czczona w zakonie karmelitów; wg legend średniow., powołujących się na wizję mnicha Archosa z góry Karmel, była małżonką Stolana i matką św. Anny.

  Przedstawienia E. pojawiły się u schyłku XV w. w sztuce niderl., a nast. krajów będących w zasięgu jej oddziaływania; ukazują ją bez indywidualnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMFITEUZA

  (gr. wieczysta dzierżawa), umowa polegająca na przekazaniu dzierżawcy nieruchomości w wieczyste lub długotrwałe użytkowanie (-» dzierżawa) w zamian za coroczne świadczenie właścicielowi niewielkiego czynszu na znak uznania jego prawa własności.

  E., znaną w prawie babil, i gr., do prawa rzym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBOLIZM

  (gr. embolimos wtrącony), modlitwa mszalna rozpoczynająca się od słów „wybaw nas", następująca bezpośrednio po -»• Ojcze nasz; rozwija jego ostatnią prośbę o uwolnienie całej wspólnoty wiernych od zła; używana we wszystkich liturgiach z wyjątkiem bizantyjskiej.

  Powstanie e. przypada prawdopodobnie na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /2 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMAUS, Emmaus, Ammaus

  (od 220 rzym. Nikopolis, a od VII w. arab. Amwas), niezachowane miasto judzkie położone ok. 30 km na zachód od Jerozolimy (I), znane z wielkanocnego objawienia się Chrystusa zmartwychwstałego (-»• chrystofanie) swym uczniom — Kleofasowi i Łukaszowi Ewangeliście (Łk 24, 13-35), co znalazło wyraz w licznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt

Do góry