Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA

  Francuskie Stany Generalne, które dały początek rewolucji, zaczęły swe posiedzenie (4.05.1789) msząświętą i uroczystą procesją z Najświętszym Sakramentem. Trzeci stan nie miał zamiaru występowaćprzeciw Kościołowi i religii, a jednak nie ograniczono się do odebrania duchowieństwu przywilejów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Marii Teresy

  Cesarzowa Austrii (1740-1780), religijna, impulsywna i dumna, była córką pobożnego, lecz mało tolerancyjnegocesarza Karola VI, który dokonał rekatolicyzacji Śląska. Podejmując więc reformy państwowepod wpływem Oświecenia, nie mogła nie objąć nimi Kościoła, zwłaszcza że w cesarstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja i Kościół

  Francja była w tym czasie jednym z najpotężniejszych państw Europy i jednym z jej najludniej szychkrajów (ok. 27 mln mieszkańców). Miała charakter państwa stanowego, w którym rozróżniano trzy stany:duchowieństwo, szlachtę i resztę ludzi wolnych w miastach i na wsiach (stan trzeci). Sytuacja społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józefinizm

  W Austrii zapoczątkowany przez Marię Teresę interwencjonizm państwowy w życiu Kościoła rozwinąłjej syn i współregent (od 1770) Józef II. W jednym różnił się od matki: był tolerancyjny wobec innychwyznań, ogłaszając (1781) po jej śmierci edykt, który zapewniał wszystkim obywatelom wolność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuskie duchowieństwo

  Kościół we Francji dzielił się na 135 diecezji, zachowujących na ogół od średniowiecza swoje granice,stąd bardzo zróżnicowanych co do wielkości terytorium i liczby wiernych.

  Kler liczył około 50 tysięcy kapłanów w pracy parafialnej, nadto około 17 tysięcy prebendariuszy, którzynie mieli wielu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod w Pistoi

  Toskania, niewielki wówczas kraj, potrzebowała reformy sądownictwa, szkolnictwa i gospodarki, a takżeżycia kościelnego, chociaż wydawało się, że w niej stan Kościoła jest znakomity, gdyż miała trzy arcybiskupstwai piętnaście biskupstw, około 11 tysięcy kapłanów diecezjalnych i co najmniej tylu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowni i Zgromadzenie Narodowe

  Zwołane przez Ludwika XVI Stany Generalne składały się z przedstawicieli trzech stanów. Duchownijednak wchodzili do niego nie tylko jako przedstawiciele swego stanu, ale również jako deputowani pozostałychstanów, zwłaszcza stanu trzeciego. Swój stan duchowny reprezentowało 296 deputowanych, wtym 47...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Janseniści i synod utrechcki

  Jansenizm we Francji, złamany jako siła polityczna, trwał przy końcu XVIII wieku jako ruch purytańskii antyjezuicki. Nadal (do 1795) wychodził w Paryżu jego organ, niby konspiracyjny, a powszechnie znany,Nouvelles Ecclesiastiques, rozpowszechniany przez francuskich emigrantów w Niderlandach, gdzieidee...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobożność sarmacka

  Sarmatyzm jako polski prąd kulturalny rozwijał się od XVI wieku, lecz w XVIII wieku ujawnił wypaczenia,do których zalicza się megalomanię narodowo-stanową, ksenofobię, poczucie nieograniczonej wolnościosobistej szlachty, a także nietolerancję i dewocję. Dwa ostatnie zjawiska traktują niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atak na jezuitów

  Zakon św. Ignacego pracował nadal owocnie na wielu płaszczyznach życia kościelnego, zwłaszcza nauczaniai misji. Wzrastała jednak wrogo do niego, która w Portugalii i Hiszpanii zrodziła pierwsi cierpkiowoc: zniesienie redukcji paragwajskich i wypędzenie jezuitów najpierw z tego pierwszego kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 824

  praca w formacie txt

Do góry