Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EMPIRYZM - W ESTETYCE

  E. występuje w metateorii estetyki, w teoriach -> piękna, estetycznego -> przeżycia i -* sztuki, a w specyficznym rozumieniu także w programach artyst., zaleceniach i regułach tworzenia dzieł.

  1. E. jest postulatem metodologicznym, w myśl którego podstawowa (e. umiarkowany) bądź jedyna (e. radykalny)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /14 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM

  (gr. empeiria doświadczenie), stanowisko przyznające doświadczeniu dominującą lub wyłączną rolę w poznaniu; bywa przeciwstawiany aprioryzmowi i nazywany aposterioryzmem.

  Wyróżnia się e. teoriopoznawczy, przeciwstawiany racjonalizmowi, uznający doświadczenie za podstawowe lub jedyne źródło poznania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPORA

  Rodzaj galerii lub loży na piętrze, wspartej na filarach, kolumnach albo konsolach, podporządkowanej głównej przestrzeni i otwierającej się do wnętrza za pomocą arkad, występuje w architekturze kościelnej.Układ przestrzenny i formy architektoniczne e. różnicowały się w zależności od typu budowli i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM - DZIEJE

  Myśliciele gr. (m.in. Protagoras, Sokrates, Arystoteles, Demokryt z Abdery, stoicy, Epikur) przyjmowali e. genetyczny; wg Arystotelesa rozum, w drodze -* abstrakcji, wyodrębnia coraz ogólniejsze czynniki z postrzeżeń zmysłowych, które są punktem wyjścia procesu poznawczego i źródłem wszelkich danych o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /20 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMSER HIERONYMUS

  ur. 26 III 1478 w Weidenstetten (k. Ulm), zm. 8 XI 1527 w Dreźnie, humanista, teolog polemista.

  Po studiach teol. i human, w Tybindze (1493) i Bazylei (1497--99) przyjął święcenia kapł.; od 1505 wykładał w Erfurcie (jego słuchaczem był M. Luter), nast. uzyskał bakalaureat z teologii, a 1509 licencjat z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM - W TEORII POZNANIA

  Zasadnicza problematyka e. obejmuje:

  ° ustalenie zakresu oraz przedmiotu doświadczenia rozumianego wąsko — jako fizykalną -» obserwację zjawisk w świecie zewn. albo szerzej — włączając w jego zakres operacje intelektualne (np. intelektualną -> intuicję), -> przeżycia psych., estetyczne, rei. (->•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPATIA

  (gr. empathes doznający, wzruszony), zdolność wczuwania się; w psychologii oznacza ujmowanie relacji intencjonalnej w przedmiocie postrzeganym, którym najczęściej jest osoba, wspólnota lub obiekt materialny, a także proces lub jego rezultat; w percepcji dzieła sztuki e. wchodzi w skład -* kontemplacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMSKA PUNKTACJA

  22 artykuły sformułowane 1786 na zjeździe w Ems (tzw. kongres emski) przez przedstawicieli metropolitów zach. i pd. Niemiec, mające określić relacje między władzą jurysdykcyjną papieży i ich nuncjuszy a bpami Rzeszy Niemieckiej.

  E.p. była szczytowym punktem ciągnącego się od 1643 sporu między niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /2 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOTYWIZM

  Kierunek w metaetyce, odmawiający sądom wartościującym (ocenom) przysługiwania wartości logicznej i uznający wartościowanie za wyraz ludzkich doznań, życzeń, rozkazów, a nie za proces poznawczy (-> aksjologia I); niekiedy nazywany kierunkiem akognitywnym w przeciwieństwie do kognitywnych teorii -»•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /4 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMMERICK, Emmerich ANNA KATHARINA

  ur. 8 IX 1774 w Flamschen (k. Coesfeld w Westfalii), zm. 9 II 1824 w Dülmen (Westfalia), augustianka, stygmatyczka i wizjonerka, sługa Boża.

  Pochodziła z ubogiej wielodzietnej rodziny wiejskiej; 1802 wstąpiła do klasztoru w Dülmen, a od 1812 pozostawała pod opieką ks. J.M. Lamberta; wskutek wypadku i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /4 583

  praca w formacie txt

Do góry