Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - DOKTRYNA KATOLICKA

  Ukształtowana została pełniej po Soborze Tryd. głównie pod wpływem polemiki z teologami > reformacji; pojęcie e. ograniczano wówczas do samej komunii, a ofiarniczy charakter -»• mszy uzasadniano za pomocą teorii teol. o jej istocie.

  W czasach najnowszych, równolegle do badań teologów (A.M. Voniera, O...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /20 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - DOKTRYNA PRAWOSŁAWNA

  W Kościele prawosławnym e., pojmowana w perspektywie pneumatologicznej, eklezjalnej, eschat, i kosmicznej, stanowi ośrodek sakramentalnego kultu, duchowości i życia chrześcijańskiego.

  A. DZIEJE PROBLEMATYKI — Ojcowie gr., choć nie stworzyli odrębnego traktatu o e., to jednak określali ją jako misterium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /29 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - DOKTRYNA PROTESTANCKA

  E., zwana -> wieczerzą Pańską, świętą wieczerzą, ucztą Pańską, posiłkiem Pańskim i pamiątką Ostatniej Wieczerzy, jest uznawana za sakrament, którego rozumienie kształtowało się w polemice z teologią i praktyką kultu w okresie późnego średniowiecza oraz w sporach wewnątrz obozu reformacji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /19 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - W DIALOGU EKUMENICZNYM

  Zakładając, że e. „oznacza i sprawia jedność Ludu Bożego" (KK 11) oraz że „wspólnota w święceniu e. jest istotnym znakiem jedności Kościoła" (Raport maltański z 1972), a jej brak zgorszeniem dla świata i niewiernością wobec słów ustanowienia e., Kościoły chrzęść, podjęły teol. -*• dialog...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /9 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA

  (gr. dziękczynienie), misterium -*• chrześcijaństwa (III), w którym dzięki wszechmocnym słowom -»• Jezusa Chrystusa dokonuje się -»• przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pańską; realizuje się jako eucharyst. ofiara i jako sakrament, zw. ->• mszą w Kościele kat., -> liturgią eucharystyczną w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - W DUSZPASTERSTWIE

  E. jest zawsze uważana za największe dobro Kościoła jako najwyższy akt jego kultu oddawanego Bogu za pośrednictwem Chrystusa oraz jako „szczyt i źródło" jego działalności (por. KL 10); inicjacja do pełnego, świadomego i czynnego udziału w e. stanowi główne zadanie troski duszpasterskiej ; jednak pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /20 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - PODSTAWY BIBLIJNE

  NT zawiera 4 relacje o ustanowieniu e. (Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Łk 22,15-20, 1 Kor 11,23-25), nadto reminiscencję słów eucharyst. w J 6,51 oraz kilka aluzji (np. Hbr 13,7-10). Wszystkie relacje wiążą ustanowienie e. z osobą Jezusa Chrystusa, który podczas wieczerzy paschalnej (->• Ostatnia Wieczerza) poza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /8 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ETYKA"

  Czasopismo poświęcone zagadnieniom -> laickiej etyki, zał. 1966 i wydawane w Warszawie przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN jako rocznik (od 1969 nieregularnie jako półrocznik).

  Początkowo publikowano w nim materiały z nauk. konferencji i spotkań poświęconych zagadnieniom etycznym; ostatecznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUBEL KONRAD OFMConv

  ur. 19 I 1842 w Sinning (Bawaria), zm. 5 II 1923 w Würzburgu, historyk Kościoła.

  Do zakonu wstąpił 1864 i po studiach filoz.-teol. przyjął 1868 święcenia kapł.; specjalizację teol. odbył na uniw. w Würzburgu; 1887-1906 był spowiednikiem apost. w bazylice św. Piotra w Rzymie i prowadził badania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCARPIA

  (Emirhisar w zach. Turcji), bpstwo staroż. w metropolii Synnada Frygijska w rzym. prowincji Frygia Saluta-ryjska I; znanych 6 bpów z IV-IX w.; od XVIII w. bpstwo tytularne kat., w XIX w. także tytuł, bpstwo prawosławne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt

Do góry