Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EUNOMIUSZ

  ur. ok. 335 w Dakorze (Kapadocja), zm. 395 tamże, główny teoretyk skrajnego arianizmu (-> aecjanie).

  Pracował w Konstantynopolu jako stenograf i pedagog; był uczniem i sekretarzem ariaóskiego bpa Antiochii -»• Aecjusza; 358 wyświęcony przez bpa Eudoksjusza na diakona, został po synodzie ariańskim w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EURINGER SEBASTIAN

  ur. 20 I 1865 w Augsburgu, zm. 10 VII 1943 w Dylindze, biblista, orientalista.

  Po studiach filoz.-teol. na uniw. w Monachium przyjął 1887 święcenia kapł. i 1887-89 pracował w duszpasterstwie w Dylindze, a 1894-1900 w Unterottmarshausen (k. Augsburga); 1889--94 specjalizował się w językach orientalnych; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROEA in EPIRO

  (identyfikowane z Paramythiá w pn.--zach. Grecji), bpstwo staroż. w metropolii Nikopolis w rzym. prowincji Epir Stary; pierwszym znanym bpem E. był św. Donat z E. (zm. ok. 387), często utożsamiany z -> Donatem z Arezzo, czczony jako wielki cudotwórca i patron Epiru (BHG 2111-2112); relikwie jego są także na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROEA in PHOENICIA, Euaria

  (Hauwarin w zach. Syrii), bpstwo staroż. w metropolii Damaszek w rzym. prowincji Fenicja II; znany 1 bp z VI w.; od pol. XVIII w. bpstwo tytuł.; bpami tytuł, byli m.in. 1744 sufr. inflancki Franciszek K. Dow-giałło, 1769 sufr. przemyski Antoni Urbański, 1774-77 koadiutor bpa pozn. Józef Rybiński, późniejszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EULER LEONHARD

  ur. 15 IV 1707 w Bazylei, zm. 18 IX 1783 w Petersburgu, szwajc. matematyk, fizyk i astronom.

  Studiował 1720-24 w Bazylei teologię oraz języki gr. i hebr., a dodatkowo matematykę i mechanikę pod kierunkiem J. Ber-noullego; 1727 wyjechał do Petersburga, gdzie 1731-33 był prof, fizyki, a nast. matematyki;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EULOGIA

  (gr. wysławianie, błogosławienie), chleb błogosławiony w związku z liturgią eucharystyczną (zazwyczaj podczas przygotowywania darów ofiarnych, w liturgiach Kościołów wsch. podczas -*• proskomidii), zw. na Wschodzie także anty-doron, będący namiastką -*• komunii lub spożywany z okazji -> agap, a na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /4 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EULALIA z MÉRIDY Św.

  zm. prawdopodobnie 10 XII 304 w Mendzie (pd.-zach. Hiszpania) w wieku 12 lat, męczen-niczka z okresu prześladowań ces. Maksymiana.

  1. Kult — jako najpopularnieszej spośród świętych hiszpańskich, wcześnie przeniknął do Francji i Włoch, wywierając wpływ na tamt. nazewnictwo (Santaella, Santa Olalla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /4 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUGIPIUSZ

  ur. w poł. V w. prawdopodobnie w Norikum Przybrzeżnym (pd.-wsch. Austria), zm. po 532 w Castellum Lucullanum (obecnie Pizzofalcone pod Neapolem), hagiograf.

  Przebywał dłuższy czas w klasztorze Favianis, gdzie był uczniem św. -*• Seweryna, apostoła Norikum; po śmierci mistrza (482) wędrował wraz z in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EULALIUSZ (1)

  zm. 423, antypap. 418-419, rzymianin. Po śmierci pap. Zozyma wybrany mniejszością głosów przez diakonów przeciwko kandydatowi prezbiterów pap. -» Bonifacemu I;

  w spór wmieszał się ces. Honoriusz i rozstrzygnął go na korzyść Bonifacego, wydając bezprecedensowy edykt (nie wprowadzony w życie), mocą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUHEMER

  Żył ok. IV-III w. prz.Chr. w Mesenie na Peloponezie, podróżnik, pisarz i filozof gr. o poglądach zbliżonych do -»• cyrenaików.

  Jest autorem popularnej opowieści filoz. Hiera anagrafe (z której zachowały się fragmenty), będącej opisem jego fikcyjnej podróży do utopijnego, idealnego państwa Panchajów na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /2 172

  praca w formacie txt

Do góry