Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EUTERIUSZ abp.

  Żył w V w. w Tianie (Kapadocja), zm. w Tyrze (Palestyna), zwolennik Nestoriusza.

  Informacja patriarchy Jana I z Antiochii, o rzekomych błędach apolinaryzmu zawartych w anatematyzmach Cyryla Aleks, przeciw Nestoriuszowi (-> anatematismata) przekazana E. przed Soborem Efes., zbliżyła go do partii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYCHIUSZ, Eutychije

  ur. 1282 zapewne w Salonikach (pn. Grecja), zm. 1321 tamże, malarz „szkoły Milutina", króla serb., współtworzący z Michałem.

  Głównymi dziełami E. i Michała są m.in. freski Opłakiwanie Chrystusa, Pantokrator i monumentalne Zaśnięcie Maryi z 1295 (cerkiew św. Klemensa w Ochrydzie) oraz m.in. Zaśnięcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTROPIUSZ Św. bp.

  zm. ok. 610, reformator życia zakonnego, pisarz ascetyczny.

  Był uczniem św. Donata (Jan z Biclar, Chroń. 18,5) i przyjacielem bpa Licyniana z Kartageny (Izydor z Sewilli, De vir. Ul. 45); zyskał sławę jako opat klasztoru Servitanum (580-589), w którym przywrócił karność zak.; odegrał ważną rolę na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYFRONIKA

  (gr. eutyfron prosty, szczery), dziedzina badań human, mieszczących się na styku psychologii i filozofii techniki, a dotyczących życia ludzkiego w systemach technicznych.

  Zajmuje się przede wszystkim ochroną sfery psychicznej człowieka przed niezamierzonym lecz niszczącym wpływem na nią techniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTROPIUSZ PREZBITER

  Żył w V w. w Hiszpanii, teolog i pisarz ascetyczny.

  W antymanichejskim traktacie De similitudine camis peccai (G. Morin, Etudes, textes, découvertes, P 1913, 81-150; PL Suppl I 529-556), błędnie przypisywanym niegdyś Pacjanowi, wyłożył E. naukę o prawdziwym ciele i bezgrzeszności Chrystusa; w Epistula de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYME, Eutime, Eutimia

  (prawdopodobnie Harra w pd.--zach. Syrii), bpstwo staroż. w metropolii Bostra w prow, rzymskiej Arabia; znany 1 bp z V w.; bpstwo upadło w VII w. podczas podboju Arabów; od poł. XX w. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTROPIUSZ SADECJUSZ GABRIEL SJ, Gabriel z Szadka

  ur. ok. 1540 w Szadku k. Łodzi, zm. na pocz. XVH w., teolog.

  W Akademii Krak. został magistrem sztuk wyzwolonych; 1564 wszedł do Kolegium Mniejszego, 1566 — Większego; 1569 był dziekanem wydz. filoz.; 1571 objął katedrę teologii w -»• Akademii Lubrańskiego w Poznaniu; wspierał jezuitów w polemice z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHY z TESALONIKI abp.

  ur. 1115 lub 1125 prawdopodobnie w Konstantynopolu, zm. między 1193 a 1198, bizant. teolog i humanista.

  Był mnichem w klasztorze św. Florencji w Konstantynopolu; ok. 1150 został diakonem kościoła Hagia Sophia oraz nauczycielem gramatyki, retoryki i filozofii przy szkole patriarszej;

  1168 otrzymał urząd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYMIUSZ

  Właśc. Konstantyn Kostenecki, ur. ok. 1327, zm. przed 1419 w Baczkowie (k. Asenowgradu), patriarcha Tyrnowa, pisarz religijny, kaznodzieja.

  Był uczniem Teodozjusza Tymowskiego w klasztorze w Kilifa-rewie (k. Tyrnowa); przebywał też w Konstantynopolu, na górze Athos i wyspie Lemnos; w klasztorze tyrnowskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHY z SEBASTY abp.

  ur. ok. 300, zm. 377 w Sebaście (Armenia), organizator życia monastycznego w Kapadocji (-> aerianie).

  Był synem Eulaliusza, ariańskiego bpa Sebasty, i uczniem Ariusza (Bazyli Wielki, Ep. 130,1; 223,3); początkowo nie dopuszczony do kapłaństwa przez bpa Eustachego z Antiochii (Atanazy Wielki, Ep. 7), został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 232

  praca w formacie txt

Do góry