Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EVANS - PRITCHARD EDWARD EVAN

  ur. 21 IX 1902 w Crowborough (Sussex), zm. 11 IX 1973 w Oksfordzie, antropolog społeczny.

  Po studiach hist, na uniw. w Oksfordzie (1921-24) oraz antropologii społ. (1924-27) pod kierunkiem Ch.G. Sełigmana i B. -» Malinowskiego w Szkole Nauk Ekon. w Londynie rozpoczął 1926 badania etnograficzne w Sudanie (nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /4 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ÉVORA, Eboia

  Metropolia w pd. Portugalii z sufragania-mi Faro (1577) i Beja (1770); w czasach rzym. miasto z przydomkiem Libéralités Julia, nadanym przez Cezara.

  Od IV w. bpstwo E. podlegało metropolii Emerita Augusta; pierwszy bp Kwincjan brał udział 306 w synodzie w Elwirze. Po zdobyciu przez Maurów (715) do założenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANSVILLE

  Diecezja w Stanach Zjednoczonych (stan Indiana) utworzona 21 X 1944 z części terytorium archidiec. Indianapolis, sufr. Indianapolis ; na terytorium diecezji w Ferdinand benedyktynki założyły 1958 St. Benedict's College; diec. zajmuje 12976 km2 i liczy 435180 mieszk., w tym 89630 katolików, 70 parafii, 125...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ÉVREUX

  Rzym. Chitas Ebroicorum, bpstwo z IV w. w metropolii Rouen w pn.-zach. Francji (Normandia).

  Początki chrześcijaństwa wiążą się tu z mis. działalnością Tauryna (IV-V w.), który został bpem E. ; od 990 E. było hrabstwem; po konkordacie 1801 do E. przyłączono 200 parafii z abpstwa Rouen i 130 z diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVDOKIMOV PAUL

  ur. 2 VIII 1901 w Petersburgu, zm. 16 IX 1970 w Meudon (k. Paryża), teolog prawosławny.

  Po ukończeniu SzHoły Kadetów rozpoczął 1918 studia w Kijowskiej Akademii Duch.; 1920 wyemigrował do Stambułu, a nast. przez Belgrad, Pragę i Berlin — do Paryża; 1924-28 studiował filozofię na Sorbonie i teologię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /7 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVEILLARD JAKUB CM

  ur. 1631 w Nogent-le-Bernard (k. Le Mans), zm. po 1680, organizator zakonny.

  Od 1647 studiował w seminarium misjonarzy w Paryżu; skierowany przez św. Wincentego a Paulo do Polski, przyjął 1654 święcenia kapł. w Warszawie; podczas wojny szwedz. był dyr. niższego seminarium duch., a nast. superiorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELISCHER BUND

  Organizacja wyznaniowa powstała 1886 w Niemczech z inicjatywy W. Beyschlaga (prof, teologii w Halle), mająca na celu obronę i umocnienie niem. protestantyzmu, a po U wojnie świat, pojednanie eklezjalne i polityczne.

  Pomyślny rozwój E.B. (pod koniec XLX w. 100000 członków, a 1914 — ponad 500000) zahamowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELII NUNTIANDI

  Adhortacja pap. Pawła VIo-> ewangelizacji w świecie współczesnym, ogłoszona 8 XII 1975; uważana za najważniejszy pap. dokument dotyczący problematyki mis., zarysowanej przez Sobór Wat. II, zwł. w Konstytucji dogmatycznej o Kościele i Dekrecie o działalności misyjnej Kościoła, oraz na IV Synodzie Bpów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /5 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EV ANGELU PRAECONES

  Encyklika pap. Piusa XII z 2 VI 1951 o misyjnej działalności Kościoła (AAS 43(1951) 497-528; Breviarium missionum, Wwa 1979, I 290-318).

  Wydana z okazji 25 rocznicy encykliki pap. Piusa XI -»• Rerum Ecclesiae, przedstawia dotychczasowe osiągnięcia Kościoła na polu mis. w związku z sytuacją w krajach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELISCH - CHRISTLICHE EINHEIT, L'Union Protestante Chrétienne

  Francusko-niemieckie stowarzyszenie ewangelickie, powstałe 14 X 1920 w Moguncji dla umacniania pokoju i przyjaźni między Francją i Niemcami.

  Inicjatorami byli ewang. duchowni Jules Rambaud z Francji i Walter Schmidt z Niemiec, którzy za cel przyjęli rozwijanie miłości w duchu Chrystusowym między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt

Do góry