Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  W monarchii francuskiej

  Według Chateaubrianda, tron św. Ludwika bez religii św. Ludwika jest czymś absurdalnym. Nie wyobrażanowięc sobie w kręgach monarchistów prawdziwej restauracji monarchii bez jej ścisłego związku zKościołem. Musiano jednak liczyć się z liberalnie nastawioną większością parlamentu, dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalizm i Pius VII

  Rzymskie środowisko kurialne dzieliło się na skupionych wokół kardynała sekretarza stanu Consalvegopolityków (politicanti), zwanych przez przeciwników także liberałami (liberali) i na gorliwców (zelanti),których przywódcą był kardynał Pacca. Pierwsi starali się przy pomocy środków politycznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Półwyspie Apenińskim

  Włochy miały siedem państw, oprócz Państwa Kościelnego: Królestwo Piemontu i Sardynii, powiększoneo dawną Republikę Genui, Królestwo Lombardzko-Weneckie, będące częścią monarchii habsburskiej,Księstwa Parmy, Modeny i Lukki, Wielkie Księstwo Toskanii, nominalnie niezależne, a faktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolia warszawska

  W postanowieniu Kongresu Wiedeńskiego (9.06.1815) przyjęto, że istnieje naród polski i ustalono nowegranice. Z Księstwa Warszawskiego przyznano Prusom Gdańsk z częścią Pomorza i Wielkopolskę bezKaliskiego, Austrii obwód tarnopolski z Podgórzem, ale bez Krakowa, który ogłoszono wolnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekularyzacja w Niemczech

  Zwycięstwo rewolucyjnych wojsk francuskich przyniosło zmiany polityczne w krajach niemieckich, co zkolei wywołało gwałtowne zmiany w strukturze organizacyjnej tamtejszego Kościoła. Na podstawiewcześniejszych rokowań przyjęto w pokoju z Campo Formio (17.10.1797) zasadę, że książęta niemieccyotrzymają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Półwyspie Iberyjskim

  Krótkie rządy francuskie w Hiszpanii i Portugalii nie zdołały wprowadzić wielkich zmian. Nadal więctrzymano się cncien régime’u i dawnego regalizmu, łącząc ściśle sprawy polityczne i religijne.

  Kościół w Hiszpanii potrzebował głębokich reform, zarówno w dziedzinie organizacyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /6 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bulla De salute animarum

  Katolicy w Prusach stawali się coraz liczniejsi przez aneksje krajów katolickich: Śląska (1740) i ziemzabranych Polsce (1772-1795). Względy polityczne: centralizacja władzy i zwiększanie armii sprawiły,że już Fryderyk Wilhelm I (1713-1740) czynił koncesje na rzecz katolików. Wyraził zgodę, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Księstwie Warszawskim

  Wypowiedziana przez Prusy wojna skłoniła Napoleona do utworzenia na nowo dwóch polskich legii,które miały ściągać Polaków z armii pruskiej. Po zwycięstwie nad tą uznawaną dotąd za niezwyciężonąarmią polecił generałom, Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu i Józefowi Wybickiemu, by wydali odezwę do Polaków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Austria i Galicja

  W historii Austrii lata 1815-1848 nazywa się erą Metternicha. Klemens Lothar von Metternich-Winneburg (zm. 1853), od 1809 roku minister spraw zagranicznych, od 1821 roku kanclerz Austrii, byłszczególnym rzecznikiem legitymizmu i bezwzględnej walki z ruchami rewolucyjnymi. Monarchii habsburskiejdał hegemonię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod paryski i uwięziony papież

  Odmowa Piusa VII co do zatwierdzania cesarskich nominałów na biskupów wzmogła napięcie w Kościelefrancuskim, gdyż niektórzy z nich usiłowali objąć stolice biskupie bez papieskiej konfirmacji, napotykając na opór kapituł i kleru. Nawet słynnemu kardynałowi Maury’emu kapituła paryska odmówiłaprzekazania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 508

  praca w formacie txt

Do góry