Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EX OPERE OPERATO, ex opere operato — ex opere operands

  (łac. mocą dzieła dokonanego, mocą dokonującego dzieło), zwroty używane w teologii kat. na określenie — skuteczności samych -*> sakramentów bądź osobistego wkładu szafarza i przyjmującego w proces usprawiedliwienia i uświęcenia człowieka; mają duże znaczenie w teologii i ekum. dialogu.

  I. DZIEJE...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /14 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET

  Wlaśc. Exsultet iam angelica turba caelorum, zw. praeconium paschale, orędzie wielkanocne związane z zapaleniem -> światła w Wigilię Paschalną (paschalne triduum), śpiewane przez -> diakona w formie -> prefacji (z prologiem).

  1. Geneza i dzieje — W pn. Italii, w Galii, Hiszpanii i pn. Afryce od IV w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /9 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXPERT HENRI

  ur. 12 V 1863 Bordeaux, zm. 18 VIII 1952 w Tourrette (Alpy Nadmorskie), muzykolog i bibliotekarz.

  Od 1881 uczył się w Paryżu w szkole muzyki kościelnej, zał. przez Louisa Niedermeyera; później studiował u C. Francka i E. Gigout; 1909-33 był bibliotekarzem, a od 1920 kierownikiem biblioteki w konserwatorium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /2 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET CAELUM GAUDHS

  Hymn o św. Wojciechu, używany na Węgrzech w XIV w., nie występujący w brewiarzach pol.; odpowiednik hymnicznej sekwencji Corona sanctitatis et immortalitatis; autor wysławia skuteczne zmagania się Świętego z trudnościami życia i obecne wstawiennictwo za ludźmi, a także prosi go, by pomógł im znaleźć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXPONIBÍLIA, propositiones exponibiles

  Zdania niejasne ze względu na ukrytą złożoność, wymagające wyjaśnienia; termin e. wprowadzono w XIII w.

  E. występują, jeśli:

  ° używa się wyrażeń synkategorema-tycznych, takich jak m.in. jedynie, oprócz, tylko, jako, o ile, niektórzy (np. jedynie weseli się śmieją = weseli się śmieją, a inni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX IMPOSITA NOBIS

  Bulla cyrkumskrypcyjna, ustalająca organizację terytorialną Kościoła w Królestwie Pol., wydana 30 VI 1818 przez pap. Piusa VII.

  Była wynikiem rokowań prowadzonych w Rzymie pomiędzy ros. ambasadorem AJ. Italińskim i przydanym mu 30 III 1817 L. Potockim, a sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /3 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX CATHEDRA

  Zwrot uwydatniający fakt uroczystego, nadzwyczajnego i nieomylnego nauczania papieża (-> nieomylność papieża), który występuje jako najwyższy pasterz i nauczyciel Kościoła oraz działa na mocy swej najwyższej władzy apost., określając prawdę wiary lub moralności w sposób zobowiązujący wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXCELSAM PAULI GLORIAM

  Hymn (od 1971) w II nieszporach święta Nawrócenia Pawła Apostoła (21 I), powstały na podstawie hymnu -> Paule doctor egregie.

  Utwór składa się z 6 zwrotek; sławi apost. gorliwość Pawła w głoszeniu ewangelii Jezusa Chrystusa, równą co do intensywności z jego wcześniejszym zaangażowaniem w zwalczanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXECRABILIS

  Bulla pap. Piusa II potępiająca apelację od decyzji papieża do przyszłego soboru, ogłoszona 18 I 1460.

  Była odpowiedzią na apelację uniwersytetu paryskiego przeciw rozpisanej przez Piusa II dziesięcinie tur. ; traktuje taki akt jako sprzeczny z prawem kan. i szkodliwy dla utrzymania porządku w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE PSYCHOLOGICZNYM

  Wg poglądów H. Spencera opublikowanych w Principles of Psychology (Lo 1855) ciągły rozwój przyrody odnosi się również do rozwoju psychiki; polega on na ustawicznym różnicowaniu się najpierw czynności przystosowawczych, a nast. także organów lub ich części — odbieranie bodźców różnicuje się przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /7 299

  praca w formacie txt

Do góry