Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Nadzieje Wiosny Ludów

  Rewolucja Lutowa (1848) we Francji, a następnie rewolucje w Austrii, Niemczech i Włoszech, nazywaneczęsto Wiosna Ludów, były wynikiem wcześniejszych ruchów wolnościowych, które miały poparcieznacznejczęści duchowieństwa katolickiego. Ludy oczekiwały wyzwolenia narodowego, politycznego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Listopadowe

  Powstanie to (29.11.1830), w ówczesnym języku nazywane rewolucją w Polsce, miało jeden cel: niepodległość,by zachować egzystencję narodową. Główne przyczyny jego wybuchu miały charakter polityczno-narodowy, inne zaś, jak zły urodzaj i zwyżka cen zboża, były wtórne. Trudno określić, w jakiejmierze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm Piusa IX

  Po śmierci Grzegorza XVI (1.06.1846) polityczne napięcia w Państwie Kościelnym były większe niż winnych krajach. Wywołały je nie tylko legalizm i zachowawczość administracji państwowej za obu poprzednichpapieży, ale także dążność włoskich patriotów do zrzucenia panowania Austrii.

  Sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /6 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz XVI i powstanie

  W Rzymie, zanim wybrano Grzegorza XVI, posiadano pierwsze wiadomości o Powstaniu Listopadowymz relacji wiedeńskiego nuncjusza, Hugona Piotra Spinoli. Nuncjusz donosił o strasznej rewolucji,skierowanej przeciw prawowitemu królowi, a później informował o zaangażowaniu się w nią biskupów iduchowieństwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJE AMERYKAŃSKIE

  W Ameryce dzieje Kościoła toczyły się inaczej niż w Europie. Miały one oblicze różne w krajach amerykańskichpółnocnych i krajach latynoamerykańskich.

  W Ameryce Północnej Kościół katolicki rozrósł się liczebnie i rozbudował swą organizację, W Kanadzie,podzielonej na francuską i angielską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm belgijski

  Belgię, decyzją Kongresu Wiedeńskiego sztucznie złączono z kalwińską Holandią pod jednym berłemprotestanckiego króla Wilhelma I. Kościół belgijski był silny liczebnie (ok. 3,5 mln), miał kler na dobrympoziomie, trwał w ścisłej łączności z Rzymem.

  Konstytucja (1815) gwarantowała wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje i Kościół w Kanadzie

  Misje w tym rozległym kraju, prowadzone przez Kościół francuski, uległy osłabieniu wskutek niekorzystnychwarunków politycznych. Powoli więc organizował się Kościół kanadyjski. Gdy Kanada zostałaopanowana (1759) przez Anglików i przyznana im w pokoju paryskim, jezuiccy profesorowie z kolegiumw Quebecu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERALIZM, ULTRAMONTANIZM I KONSERWATYZM

  Rewolucja Lipcowa i jej następstwa nie .zdołały na ogół uświadomić katolikom konieczność zdystansowaniasię Kościoła od państwa i rozwijania jego działalności niezależnie od ustroju i formy rządów.Obawiano się bowiem wzrastającego indyferentyzmu, którego zwolennicy przyjmowali równość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W krajach niemieckich

  W Niemczech miał Kościół szczególnie trudne zadanie dostosowania się do nowych warunków, gdyżprzez sekularyzację został pozbawiony bazy materialnej, politycznego znaczenia i naukowej działalności.Nie było sprawą łatwą doprowadzić do uzgodnienia ze Stolicą Apostolską nowych zasad prawnych, bonie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W kantonach szwajcarskich

  Szwajcaria liczyła około 60 procent protestantów i 40 procent katolików. Zreorganizowana przez KongresWiedeński, zatwierdziła w nowym traktacie bezpieczne posiadanie własności przez Kościół katolicki.Problemem wszakże było utworzenie jednej organizacji kościelnej. Po długich pertraktacjach z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 157

  praca w formacie txt

Do góry