Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FAKIR

  (arab. fukara ubodzy), asceta lub mistyk poświęcającysię wyłącznie medytacjom i modlitwie, zamieszkaływ meczecie albo przy mogiłach świętych lub męczenników,związany z — sufizmem; w Iranie i Turcji nazywa się go—> derwiszem; w znaczeniu szerszym (rozpowszechnionym wEuropie) - wędrujący asceta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAGNANO GIUSEPPE SDB

  ur. 9 III 1844 w RocchettaT a n a r o k. Asti, zm. 18 IX 1916 w Santiago de Chile, organizatorżycia kośc. w Patagonii Pd. i Ziemi Ognistej.

  Studia teol. w seminarium duch. w Asti rozpoczął 1856, anast. brał udział w walkach o zjednoczenie Włoch (1859-61)j a k o sanitariusz w oddziałach G. Garibaldiego i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKT

  (łac. factum to, co zostało uczynione, urzeczywistnione),zdarzenie lub stan rzeczy obiektywnie istniejącew określonym punkcie (lub przedziale) czasu i przestrzeni,dane wprost w —> doświadczeniu potocznym (f. potoczny) lubnaukowym (f. naukowy) albo rekonstruowane na podstawieinnych f.; przedmiot (punkt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /13 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAGUS

  Właśc. Georges Eugene Faulet, ur. 22 I 1872w Brukseli, zm. 8 XI 1933 w Paryżu, franc, poeta, krytyk lit.i publicysta.

  Był synem komunarda z 1871; 1880 przybył do Paryża,gdzie po studiach w Collège Colbert został urzędnikiemmiejskim; współpracował z różnymi czasopismami, a od 1925redagował „ L ' e v e n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „FAKTY i MYŚLI"

  Dwutygodnik społeczno-kulturalnywydawany od 1958 w Bydgoszczy przez Stow. Ateistów i Wolnomyślicieli,1969-72 przez Tow. Krzewienia Kultury Świeckiej(od 1973 ukazuje się j a k o „Magazyn Pomorze. F. i M . " ,wydawany przez Pomorskie Wydawnictwo Prasowe); stużyłpropagowaniu światopoglądu materialistycznego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÀGÀRAS, Fägäras - Alba Julia

  Metropolia unicka wRumunii, powstała z istniejącego od 1571 bpstwa Silvas dlaRumunów prawost., przeniesionego 1585 do Alba Juliai obejmującego Siedmiogród.

  W celu przeciwdziałania propagandzie luteranizmu (szerzonegoprzez niem. mieszczan) i kalwinizmu (narzucanegoRumunom przez szlachtę węg.) bp Teophilos...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /3 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FADA N' GOURMA

  Diecezja w Burkina Faso ( d o 1984Górna Wolta) eryg. 16 VI 1964 z istniejącej od 8 II 1959apost. prefektury F., sufr. Wagadugu; zajmuje 73 618 km2i liczy 662 648 mieszk., w tym 17 650 katolików, 12 parafii,7 księży diec. i 17 zak., 24 zakonników, 56 sióstr.

   

  AAS 51(1959) 683-684, 57(1965) 213-215; Guida delle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAENZA

  łac. Faventia, bpstwo w środk. Włoszech, sufr.Bolonii (od 1854); powstało w III w.; jego pierwszy hist,bp uczestniczył 313 w synodzie rzym.; w V w. było sufr.Rawenny, nast. bpstwem, wyjętym, a od XII w. ponowniesufr. Rawenny;

  1509-1860 F., należała do Państwa Kośc. (zprzerwą 1797-1814); w celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRI, Lefèvre HONORÉ SJ

  ur. 5 IV 1607 w Virieu-le-- G r a n d k. Lyonu, zm. 8 III 1688 w Rzymie, fizyk, filozof,teolog.

  Do zakonu wstąpił 1626 w Awinionie; po studiach filoz.--teol. w seminariach zak. i przyjęciu święceń kapt. wykłada!1646-60 filozofię i nauki ścisłe (matematykę i fizykę) w kolegiumjez. w Lyonie; 1660-80 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRYKA KOŚCIOŁA

  (łac. fabrica ecclesiae), dawnakanoniczna nazwa —* kościoła (budynku) j a k o osoby prawne j , mającej zdolność do nabywania, posiadania, zarządzaniai zbywania ruchomych i nieruchomych dóbr materialnych(—» zdolność prawna); w KPK z 1 9 8 3 instytucja f.k.nie występuje, a jej funkcję przejmuje —> parafia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 820

  praca w formacie txt

Do góry