Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FALCONI JAN CHRZCICIEL

  Daty życia nie znane, wł.sztukator i budowniczy działający 1625-60 w Polsce, główniew Małopolsce i na Lubelszczyźnie, przedstawiciel rzym.szkoły rzeźbiarskiej.

  Posiadał 2 król. serwitoraty - na prace w stiuku od ZygmuntaIII Wazy i 1639 na dzieła tzw. małej architektury wmarmurze od Władysława IV. Do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAILLON ETIENNE MICHEL SS

  ur. 3 I 1800 w Tarascón(Bouches-du-Rhône), zm. 25 X 1870 w Paryżu, historyk.

  Po studiach teol. w seminarium diec. w Aix-en-Provencei przyjęciu 1824 święceń kapł. wstąpił 1825 do zgrom.; byłwykładowcą w seminariach zak. w Lyonie (1825-29) i Paryżu(1829-37), wizytatorem seminariów sulpicjańskich w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKTY PRAWNE

  Zdarzenia lub działania, od którychzaistnienia zależy powstanie, zmiana lub wygaśnięcie stosunkuprawnego; prawo przedmiotowe, zarówno kan., jaki świeckie, łączy z nimi określone skutki prawne, czyli powstanie,zmianę lub wygaśnięcie uprawnień i obowiązków.

  1. Zdarzeniami prawnymi w ścisłym tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /2 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAIRBANKS

  Diecezja w Stanach Zjedn. (Alaska),utworzona 8 VIII 1962 (z wikariatu apost. Alaski, istniejącegood 22 XI 1916, a powstałego z prefektury apost., erygowanej27 VII 1894), sufr. Anchorage;

  zajmuje 1 061 099km2 i liczy 129 000 mieszk., w tym 15 480 katolików, 34 parafie,5 księży diec. i 30 zak., 37 zakonników, 45...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKUND

  Bp Hermiane (niezident. miejscowość k.Gafsy w środk. Tunezji), zm. po 571, teolog, obrońca —»Trzech Rozdziałów.

  Po potępieniu Trzech Rozdziałów przez pap. Wigiliusza548 i II Sobór Konstant. (553) z większością bpów afryk.odłączył się od wspólnoty z bpami wsch. i papieżem. Wdziele Pro defensione...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAISALABAD

  Do 31 VIII 1977 Lajalpur, diecezjaw Pakistanie (prow. Pendżab) eryg. 13 IV 1960 z części diec.Multan, sufr. Karaczi; zajmuje 28 857 km2 i liczy 11,9 min mieszk., w tym 83 142 katolików, 15 parafii, 10 księży diec.i 16 zak., 26 zakonników, 124 siostry.

   

  AAS 52(1960) 881-883, 69(1977) 729; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALANGA

  (gr. falanks), w staroż. Grecji linia bojowaformowana z ciężkozbrojnej piechoty; w systemie socjalizmuutopijnego Ch. —> Fouriera zrzeszenie wytwórcze łącząceludzi na podstawie więzów sympatii i przyjaźni.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAJĘCKI ALEKSANDER ks.

  ur. 23 IV 1881 w Warszawie,zm. 4 III 1944 tamże, kanonista, publicysta.

  Po przyjęciu 1904 święceń kapł. kontynuował 1906-10 studiateol. w Akademii Duch. w Petersburgu; 1914-21 był red.WAW, a od 1918 pierwszym kanclerzem warsz. kurii metropo l . ; studiował prawo kan. na UW, gdzie 1925 uzyskał doktoratna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAGNANI BONI PROSPERO

  ur. 2 VII 1588 w Sant'Angeloin Vado (prow. Pesaro i U r b i n o ) , zm. 17 VIII 1678 wRzymie, kanonista i teolog moralista.

  Po studiach na uniw. w Perugii uzyskał 1608 d o k t o r a t obojgapraw i nauczał prawa kan. w uniwersytecie rzym. Sapienza;od 1610 był przez wiele lat s e k r e t a r z em Kongr. Soboru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALANGA, Obóz Narodowo - Radykalny

  Pol. organizacjafaszystowska, działająca 1935-39, związana 1937-38 zObozem Zjednoczenia N a r . ; w czasie okupacji 1941-44 działaczeF. brali udział w konspiracyjnej Konfederacji N a r o d uPolskiego.

  Działała głównie w środowisku akademickim, robotniczymi drobnomieszczańskim; w szczytowym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 972

  praca w formacie txt

Do góry